عنوان گزارش علمی : بررسي ميزان پذيرش برگر تلفيقي ماهي كپور نقره‌اي (Hypophthalmichthys molitrix) و ميگو (Litopenaeus vannamei) و تغيیرات كيفي آن طی سه
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

عنوان گزارش علمی : بررسي ميزان پذيرش برگر تلفيقي ماهي كپور نقره‌اي (Hypophthalmichthys molitrix) و ميگو (Litopenaeus vannamei) و تغيیرات كيفي آن طی سه

نویسندگان: معصومه رهنما سنگاچینی، سید حسن جلیلی، فرشته خدابنده (پژوهشكده آبزی‌پروری آبهای داخلی)
گزارشهای علمی سالهای 1398 و قبل | بازدید: 158 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی: ارزیابی رشد ماهی سی‌باس آسیایی ( Lates calcarifer) در تراکم‌های مختلف در استخرهای خاکی مزارع آبادان
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

عنوان گزارش علمی: ارزیابی رشد ماهی سی‌باس آسیایی ( Lates calcarifer) در تراکم‌های مختلف در استخرهای خاکی مزارع آبادان

نویسندگان: مهرداد محمدی دوست، محمد یونس زاده فشالمی، فاطمه حکمتپور، سید عبدالصاحب مرتضوی، لفته محسنینژاد (پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور)
گزارشهای علمی سالهای 1398 و قبل | بازدید: 141 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی : گزارش تحلیلی آسیب شناسی منطقه کم اکسیژن و مرده حوضه دریاهای شمال باختر اقیانوس هند (پیامدهای محیط زیستی، شیلاتی و چالش‌های اقتصادی
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

عنوان گزارش علمی : گزارش تحلیلی آسیب شناسی منطقه کم اکسیژن و مرده حوضه دریاهای شمال باختر اقیانوس هند (پیامدهای محیط زیستی، شیلاتی و چالش‌های اقتصادی

نویسندگان: فریدون عوفی، نیما پورنگ (مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور)
گزارشهای علمی سالهای 1398 و قبل | بازدید: 129 مرتبه | 0 نظر
بررسی جوامع گروه‌های زیستی (ماکروبنتوز و زئوپلانکتون) به منظور مطالعه بیواندیکاتور رودخانه تجن جهت رهاسازی بچه ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

بررسی جوامع گروه‌های زیستی (ماکروبنتوز و زئوپلانکتون) به منظور مطالعه بیواندیکاتور رودخانه تجن جهت رهاسازی بچه ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی

کد مصوب: 000923-00039-072-12-76-12؛ محل اجرا: پژوهشكده اکولوژی دریای خزر؛ مجری: مهدی نادری جلودار
اکولوژی منابع آبی-1402 | بازدید: 665 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی ذخایر و تعيين برخی شاخص های زیستی کيلکا ماهيان در آبهای ایرانی دریای خزر (1402-1399)
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

ارزیابی ذخایر و تعيين برخی شاخص های زیستی کيلکا ماهيان در آبهای ایرانی دریای خزر (1402-1399)

کد مصوب: 990700-022-12-76-0؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (مجری استانی: حسن فضلی)- پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (مجری استانی: کامبیز خدمتی بازکیایی)؛ مجری مسئول: علی اصغر جانباز
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان-1402 | بازدید: 625 مرتبه | 0 نظر
بررسي تاثير کنسرسيوم میکروارگانیسم‌های پروبيوتيک بومي در ارتقاء ضریب رشد و بازماندگی ميگوي سفيد غربي (Penaeus vannamei)
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

بررسي تاثير کنسرسيوم میکروارگانیسم‌های پروبيوتيک بومي در ارتقاء ضریب رشد و بازماندگی ميگوي سفيد غربي (Penaeus vannamei)

کد مصوب: 00000۴-001-12-75-۲۴؛ محل اجرا: پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان؛ مجری: کیومرث روحانی قادیکلایی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 646 مرتبه | 0 نظر