تدوین ضوابط و معیارهای پرورش ماهی در قفس‌های دریاچه‌های غیر قابل شرب پشت سدهای کشور
رای به این مطلب چهارشنبه 30 خرداد 1403

تدوین ضوابط و معیارهای پرورش ماهی در قفس‌های دریاچه‌های غیر قابل شرب پشت سدهای کشور

کد مصوب: 011076-01052-045-12-12-147؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور؛ مجری: محمود بهمنی، مجری مسئول: منصور شریفیان
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 545 مرتبه | 0 نظر
تعیین زمان بازگشایی و پایان فصل صید میگو سفید و تعیین ارتباط برخی پارامترهای اکولوژیک با تغییرات فراوانی در آبهای استان خوزستان
رای به این مطلب شنبه 26 خرداد 1403

تعیین زمان بازگشایی و پایان فصل صید میگو سفید و تعیین ارتباط برخی پارامترهای اکولوژیک با تغییرات فراوانی در آبهای استان خوزستان

کد مصوب: 000701-048-12-74-2، محل اجرا: پژوهشكده آبزي‌پروري جنوب كشور، مجری: هوشنگ انصاري
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان-1403 | بازدید: 622 مرتبه | 0 نظر
بررسی تاثیر پروتئین هیدرولیز شده بر بازماندگی، روند رشد، سیستم ایمنی و کارایی آنزیم‌های گوارشی بچه فيلماهي
رای به این مطلب چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403

بررسی تاثیر پروتئین هیدرولیز شده بر بازماندگی، روند رشد، سیستم ایمنی و کارایی آنزیم‌های گوارشی بچه فيلماهي

کد مصوب: 980064-24-12-32-002؛ محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری؛ مجری: علی حسین‌پور زلتی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 1212 مرتبه | 0 نظر
مقایسه شاخص‌‌های تولیدمثلی در مولدین و شاخص‌‌های رشد از مرحله لاروی تا اندازه بازاری نتاج آنها در جمعیت‌‌های مختلف کپور معمولی (Cyprinus carpio)
رای به این مطلب چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403

مقایسه شاخص‌‌های تولیدمثلی در مولدین و شاخص‌‌های رشد از مرحله لاروی تا اندازه بازاری نتاج آنها در جمعیت‌‌های مختلف کپور معمولی (Cyprinus carpio)

کد مصوب: 990680-98043-018-12-74-124، محل اجرا: پژوهشكده آبزی‌‌پروری آبهای جنوب کشور؛ مجری: سمیرا ناظم‌‌رعایا
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 1188 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات آنتی اکسيدانی و سيتوتوکسيسيتی پلی‌ساکاریدها و پپتيدهای استخراج شده از ميکروجلبک کلرلا ولگاریس بر روی سل لاین سرطانی کولون در شرایط آزمایشگ
رای به این مطلب یک شنبه 26 فروردین 1403

بررسی اثرات آنتی اکسيدانی و سيتوتوکسيسيتی پلی‌ساکاریدها و پپتيدهای استخراج شده از ميکروجلبک کلرلا ولگاریس بر روی سل لاین سرطانی کولون در شرایط آزمایشگ

کد مصوب: 010120-001-12-76-2؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر؛ مجری: زهرا یعقوب‌زاده
زیست فناوری و فرآوری آبزیان-1403 | بازدید: 1378 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات افزودنی پروبیوتیک‌ها (پروتوتایپ‌های آزمایشگاهی) بر رشد پارامترهای خونی، ایمنی،آنزیمی و میزان فلورباکتریایی لوله گوارش بچه ماهی قزل آلای رن
رای به این مطلب یک شنبه 26 فروردین 1403

بررسی اثرات افزودنی پروبیوتیک‌ها (پروتوتایپ‌های آزمایشگاهی) بر رشد پارامترهای خونی، ایمنی،آنزیمی و میزان فلورباکتریایی لوله گوارش بچه ماهی قزل آلای رن

کد مصوب: 010355-012-1212-73-34؛ محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی؛ مجری: امیر میمندی پور؛ مجری مسئول: منیره فئید
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 1339 مرتبه | 0 نظر
بررسی شاخص‌‌‌های تکثیر و رشد نتاج حاصل از تلاقی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان نر xx ایرانی و ماده نژاد ایرانی
رای به این مطلب یک شنبه 26 فروردین 1403

بررسی شاخص‌‌‌های تکثیر و رشد نتاج حاصل از تلاقی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان نر xx ایرانی و ماده نژاد ایرانی

کد مصوب: 991131-047-12-88-7؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری (یاسوج)؛ مجری: ابوالحسن راستیان نسب؛ مجری مسئول: اسماعیل کاظمی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 1406 مرتبه | 0 نظر