عنوان گزارش بازدید: بررسی علل  مرگ و میر میگو در مزارع تیاب شمالی (استان هرمزگان)
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان گزارش بازدید: بررسی علل مرگ و میر میگو در مزارع تیاب شمالی (استان هرمزگان)

تهیه‌کنندگان: محمدرضا زاهدی، محسن گذری، کیومرث روحانی قادیکلایی، فرشته سراجی، محمدرضا صادقی، مریم معزی، عیسی عبدالعلیان، علی قوام پور، محمدخلیل پذیر (پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان-پژوهشکده میگوی کشور)
گزارشهای علمی سال 1400 | بازدید: 175 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی -تحلیلی: وضعیت ذخایر ماهیگیری در آبهای استان سیستان و بلوچستان، ارائه میزان مجاز برداشت گونه‌های مختلف و معرفی گونه‌های جدید برای بهر
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان گزارش علمی -تحلیلی: وضعیت ذخایر ماهیگیری در آبهای استان سیستان و بلوچستان، ارائه میزان مجاز برداشت گونه‌های مختلف و معرفی گونه‌های جدید برای بهر

نویسنده: سید امین الله تقوی مطلق (مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور)
گزارشهای علمی سال 1400 | بازدید: 146 مرتبه | 0 نظر