استحصال خاویار از مولدین ماهیان خاویاری به روش زنده با بکارگیری روش ریزبرش مجرای تخمک بر
رای به این مطلب چهارشنبه 15 فروردین 1403

استحصال خاویار از مولدین ماهیان خاویاری به روش زنده با بکارگیری روش ریزبرش مجرای تخمک بر

کد مصوب: 9800۷2 – 98001 – 006 – 12 – 32 – 12؛ محل اجرا: انستیتو تحقيقات بين‌‌المللي ماهیان خاویاری؛ مجری: ایوب یوسفی جوردهی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 309 مرتبه | 0 نظر
مطالعه برخی غذاهای وارداتی مراکز تکثیر میگو  با آزمایش پی‌سی‌آر مثبت ویروس لکه سفید و توانایی آنها در آلودگی پست لاروها
رای به این مطلب چهارشنبه 15 فروردین 1403

مطالعه برخی غذاهای وارداتی مراکز تکثیر میگو با آزمایش پی‌سی‌آر مثبت ویروس لکه سفید و توانایی آنها در آلودگی پست لاروها

کد مصوب: 010343- 010- 12-12-7؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور؛ مجری: بابک قائدنیا؛ مجری مسئول: شاپور کاکولکی
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 306 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم و آهن بر میزان رشد، بازماندگی و ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی فیلماهیان (Huso huso) پرورشی
رای به این مطلب دوشنبه 7 اسفند 1402

بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم و آهن بر میزان رشد، بازماندگی و ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی فیلماهیان (Huso huso) پرورشی

کد مصوب: 991148-98001-011-12-32-12؛ محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری؛ مجری: فروزان باقرزاده لاکانی
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 701 مرتبه | 0 نظر
ارزيابي تاثير کنسرسيوم ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيک بومي بر کيفيت آب، ميزان رسوب‌گذاري و تنوع ميکروبي تانک‌هاي پرورش ميگوي سفید غربی تحت سيستم پرورش فو
رای به این مطلب دوشنبه 7 اسفند 1402

ارزيابي تاثير کنسرسيوم ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيک بومي بر کيفيت آب، ميزان رسوب‌گذاري و تنوع ميکروبي تانک‌هاي پرورش ميگوي سفید غربی تحت سيستم پرورش فو

کد مصوب: 000007-004-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجریان: محمدرضا زاهدی، حجت‌اله فروغی فرد
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 664 مرتبه | 0 نظر
بررسی اقتصادی و تعیین زی‌فن تولید قزل‌آلای  رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) (بیش از 1500 کیلوگرم) در قفس های شناور در جنوب دریای خزر با تأکید بر کیفی
رای به این مطلب دوشنبه 7 اسفند 1402

بررسی اقتصادی و تعیین زی‌فن تولید قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) (بیش از 1500 کیلوگرم) در قفس های شناور در جنوب دریای خزر با تأکید بر کیفی

کد مصوب: 000730-050-12-76-2؛ محل اجرا: پژوهشكده اکولوژي درياي خزر؛ مجری: سيد محمد وحيد فارابي
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 648 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات فیزیولوژیک هورمون تیروکسین در بیان ژن گیرنده‌های هورمون تیروئید در تخم و لاروهای ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)
رای به این مطلب چهارشنبه 2 اسفند 1402

بررسی اثرات فیزیولوژیک هورمون تیروکسین در بیان ژن گیرنده‌های هورمون تیروئید در تخم و لاروهای ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)

کد مصوب: 991026-040-12-95-24؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی؛ مجری: سلمان ملک پورکلبادی نژاد
زیست فناوری و فرآوری آبزیان-1402 | بازدید: 724 مرتبه | 0 نظر
اثر جايگزيني پودر ماهي با پودر ميل ورم (Tenebrio molitor) در جيره ميگوي پاسفيد غربي (Litopenaeus vannamei) بر رشد و عملکرد بقاء، بازده غذايي، ترکيبات
رای به این مطلب چهارشنبه 2 اسفند 1402

اثر جايگزيني پودر ماهي با پودر ميل ورم (Tenebrio molitor) در جيره ميگوي پاسفيد غربي (Litopenaeus vannamei) بر رشد و عملکرد بقاء، بازده غذايي، ترکيبات

کد مصوب: 000790-057-12-80-24؛ محل اجرا: پژوهشكده میگوی کشور؛ مجری: مسلم شریفی‌نیا
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 735 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی اثر بازدارندگی کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های پرو بیوتیک بومی بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای شاخص میگوی سفید غربی در شرایط درون‌تنی
رای به این مطلب پنج شنبه 26 بهمن 1402

ارزیابی اثر بازدارندگی کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های پرو بیوتیک بومی بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای شاخص میگوی سفید غربی در شرایط درون‌تنی

کد مصوب: 000005-002-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجری: سعید تمدنی جهرمی
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 813 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی تأثیر کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک بومی بر پاسخ‌های ایمنی و وضعیت تغذیه‌ای میگو سفید غربی  (Penaeus vannamei)
رای به این مطلب پنج شنبه 26 بهمن 1402

ارزیابی تأثیر کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک بومی بر پاسخ‌های ایمنی و وضعیت تغذیه‌ای میگو سفید غربی (Penaeus vannamei)

کد مصوب: 000006-003-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجری: سجاد پورمظفر
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 774 مرتبه | 0 نظر