• دفتر مرکزی

    تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، نبش خیابان غفاری پلاک 5 صندوق پستی: 15745-133 و کد پستی: 1588733111

    تلفن:          021-88838259
    ایمیل: mail@ifro.ir