رییس ، معاونین و مدیران ستادی مؤسسه
دکتر محمود بهمنی

دکتر محمود بهمنی

ریاست موسسه
دکتر محمود بهمنی

دکتر محمود بهمنی

ریاست موسسه


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: mahmoudbahmani@ymail.com
تلفن: ۸۸۳۰۷۷۸۸ - ۸۸۸۳۴۰۵۴
دکتر سیدرضا سیدمرتضایی

دکتر سیدرضا سیدمرتضایی

معاونت پژوهش و فناوری
دکتر سیدرضا سیدمرتضایی

دکتر سیدرضا سیدمرتضایی

معاونت پژوهش و فناوری

دکتری تخصصی - بهداشت و بیماری های آبزیان
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: r_mortezaei@ifro.ir
تلفن: 021-88381081 -
دکتر همایون حسین زاده

دکتر همایون حسین زاده

معاونت ترویج و انتقال یافته ها
دکتر همایون حسین زاده

دکتر همایون حسین زاده

معاونت ترویج و انتقال یافته ها

دکتری تخصصی - فیزیولوژی جانوری
مرتبه علمی:استاد

پست الکترونیک: h_hosseinzadeh@ifro.ir
تلفن: 021-88381072 -
دکتر یزدان مرادی

دکتر یزدان مرادی

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
دکتر یزدان مرادی

دکتر یزدان مرادی

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی

دکتری تخصصی -علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمی:دانشیار پژوهشی

پست الکترونیک: y.moradi@ifro.ir
تلفن: 021-88381101 -
دکتر سید امین اله تقوی مطلق

دکتر سید امین اله تقوی مطلق

مشاور رییس موسسه
دکتر سید امین اله تقوی مطلق

دکتر سید امین اله تقوی مطلق

مشاور رییس موسسه

سرپرست بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان- دکترای تخصصی - شیلات
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: ifrsi@ifro.ir
تلفن: -
مهندس محمودرضا آذینی

مهندس محمودرضا آذینی

مشاور رییس موسسه و مدیر حوزه ریاست
مهندس محمودرضا آذینی

مهندس محمودرضا آذینی

مشاور رییس موسسه و مدیر حوزه ریاست


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: m_azini@yahoo.com
تلفن: 02188307788 - 02188384054
دکتر محمود حافظیه

دکتر محمود حافظیه

رییس بخش آبزی پروری
دکتر محمود حافظیه

دکتر محمود حافظیه

رییس بخش آبزی پروری

دکتری تخصصی - تکنولوژی آبزی پروری
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: jhafezieh@ifro.ir
تلفن: 021-88381077 -
دکتر نیما پورنگ

دکتر نیما پورنگ

رییس بخش اکولوژی منابع آبی
دکتر نیما پورنگ

دکتر نیما پورنگ

رییس بخش اکولوژی منابع آبی

سردبیر مجله Iranian Journal of Fisheries Sciences - دکتری تخصصی - محیط زیست دریا
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: n_pourang@ifro.ir
تلفن: 02188381089 -
دکتر سید جلیل ذریه زهرا

دکتر سید جلیل ذریه زهرا

رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان
دکتر سید جلیل ذریه زهرا

دکتر سید جلیل ذریه زهرا

رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان

دکتری تخصصی - بهداشت و بیماری های آبزیان
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: zorrieh@ifro.ir
تلفن: 021-88381075 -
دکتر ابولفضل سپهداری

دکتر ابولفضل سپهداری

مدیریت اطلاعات و ارتباطات علمی
دکتر ابولفضل سپهداری

دکتر ابولفضل سپهداری

مدیریت اطلاعات و ارتباطات علمی

دکتری تخصصی - بهداشت و بیماری های آبزیان
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: asepahdari@ifro.ir
تلفن: 021-88381068 - 021-88381069
فریبا اسماعیلی

فریبا اسماعیلی

رییس گروه استاندارد سازی و نظارت فنی آزمایشگاه ها
فریبا اسماعیلی

فریبا اسماعیلی

رییس گروه استاندارد سازی و نظارت فنی آزمایشگاه ها

کارشناس ارشد محیط زیست
مرتبه علمی:مربی پژوهشی

پست الکترونیک: fesmaeili@ifro.ir
تلفن: 021-88381080 -
دکتر مسطوره دوستدار

دکتر مسطوره دوستدار

سرپرست روابط عمومی
دکتر مسطوره دوستدار

دکتر مسطوره دوستدار

سرپرست روابط عمومی


مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک: mastooreh.doustdar@gmail.com
تلفن: 021-88381079 -
عباس توکل

عباس توکل

مدیر امور اداری و پشتیبانی
عباس توکل

عباس توکل

مدیر امور اداری و پشتیبانی

کارشناس ارشد مدیریت
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: a.tavakol@ifro.ir
تلفن: 021-88381111 -
مهدی نامدار

مهدی نامدار

مدیر امور مالی
مهدی نامدار

مهدی نامدار

مدیر امور مالی

کارشناس ارشد حسابداری
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: m.namdar@ifro.ir
تلفن: 021-88371085 - 021-88381102
علیرضا رضوانی

علیرضا رضوانی

مدیر برنامه ریزی و بودجه
علیرضا رضوانی

علیرضا رضوانی

مدیر برنامه ریزی و بودجه

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: a-rezvani@ifro.ir
تلفن: 021-88381065 -
مهندس محمد رضا فایضی

مهندس محمد رضا فایضی

مدیر حراست موسسه
مهندس محمد رضا فایضی

مهندس محمد رضا فایضی

مدیر حراست موسسه

کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: m.r.faezi@ifro.ir
تلفن: 021- 88324212 -
سید حسین میران

سید حسین میران

مدیر امور حقوقی و قراردادها
سید حسین میران

سید حسین میران

مدیر امور حقوقی و قراردادها

کارشناس ارشد حقوق قضایی
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: h.miran@ifro.ir
تلفن: 021-88381070 -
سیامک ایرانپور

سیامک ایرانپور

مدیر اداره فنی و مهندسی
سیامک ایرانپور

سیامک ایرانپور

مدیر اداره فنی و مهندسی

کارشناس عمران
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: s.iranpour@ifro.ir
تلفن: 021-88381066 -
روسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته
دکتر سیمین دهقان مدیسه

دکتر سیمین دهقان مدیسه

رییس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- اهواز
دکتر سیمین دهقان مدیسه

دکتر سیمین دهقان مدیسه

رییس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- اهواز

دکتری تخصصی -بیولوژی دریا گرایش جانوران دریایی
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: s_dehghan2002@yahoo.com
تلفن: ٠٦١٣٣٩٢١٧٦١ - ٠٦١٣٣٩٢١٧٥٨
دکتر حسین هوشمند

دکتر حسین هوشمند

معاون تحقیقات پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور_اهواز
دکتر حسین هوشمند

دکتر حسین هوشمند

معاون تحقیقات پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور_اهواز

دکتری تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان
مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک:
تلفن: ٠٦١٣٣٩٢١٧٦١ - ٠٦١٣٣٩٢١٧٥٨
دکتر محمد صدیق مرتضوی

دکتر محمد صدیق مرتضوی

رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
دکتر محمد صدیق مرتضوی

دکتر محمد صدیق مرتضوی

رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتری تخصصی - شیمی دریا
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: ms.mortazavi@ifro.ir
تلفن: ٠٧٦٣٣٣٣٣٣٢٩ - ٠٧٦٣٣٤٠٠١٧
دکتر لیلی محبی نوذر

دکتر لیلی محبی نوذر

معاون پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
دکتر لیلی محبی نوذر

دکتر لیلی محبی نوذر

معاون پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتری تخصصی
مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک: lmohebbi@yahoo.com
تلفن: ٠٧٦٣٣٤٠٠١٧ -
دکتر علیرضا ولی پور

دکتر علیرضا ولی پور

رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- انزلی
دکتر علیرضا ولی پور

دکتر علیرضا ولی پور

رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- انزلی

دکتری تخصصی - تغذیه آبزیان
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: valipour@ifro.ir
تلفن: ٠١٣٤٤٤٢٤٠٤٩ - ٠١١٤٤٤٢٣٠٧٠
دکتر محمد صیاد بورانی

دکتر محمد صیاد بورانی

معاون پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- انزلی
دکتر محمد صیاد بورانی

دکتر محمد صیاد بورانی

معاون پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- انزلی

دکتری تخصصی - تکثیر و پرورش آبزیان
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: m.sayad@areeo.ac.ir
تلفن: ٠١٣٤٤٤٢٤٠٤٩ - ٠١١٤٤٤٢٣٠٧٠
دکترحسن نصراله زاده ساروی

دکترحسن نصراله زاده ساروی

رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-ساری
دکترحسن نصراله زاده ساروی

دکترحسن نصراله زاده ساروی

رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-ساری

دکتری تخصصی
مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک:
تلفن: ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٦ - ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٥
دکتر رضا صفری

دکتر رضا صفری

معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-ساری
دکتر رضا صفری

دکتر رضا صفری

معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-ساری


مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک:
تلفن: ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٦ - ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٥
دکتر عقیل دشتیان نسب

دکتر عقیل دشتیان نسب

رییس پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر
دکتر عقیل دشتیان نسب

دکتر عقیل دشتیان نسب

رییس پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر

دکتری تخصصی
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:
تلفن: ٠٧٧٣٣٣٢٦٦٨٦ - ٠٧٧٣٣٣٢٦٦٨٦
دکتر خسرو آیین جمشید

دکتر خسرو آیین جمشید

معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر
دکتر خسرو آیین جمشید

دکتر خسرو آیین جمشید

معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر

دکترای شیمی معدنی
مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک: kh.aein@ifro.ir
تلفن: ٠٧٧٣٣٣٢٦٦٨٦ -
دکترسید عباس حسینی

دکترسید عباس حسینی

رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار
دکترسید عباس حسینی

دکترسید عباس حسینی

رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار

دکتری تخصصی شیلات گرایش فناوری صید آبزیان
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: ab_hossaini@yahoo.com
تلفن: ٠٥٤٣٥٣٢٠٩٩١ - ٠٥٤٣٥٣٢٠٥٣٧
سید احمدرضا هاشمی

سید احمدرضا هاشمی

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز شیلاتی آبهای دور_ چابهار
سید احمدرضا هاشمی

سید احمدرضا هاشمی

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز شیلاتی آبهای دور_ چابهار


مرتبه علمی:هیت علمی- استادیار

پست الکترونیک:
تلفن: 054-35320991 - 054-35320537
دکتر عباسعلی آقایی مقدم

دکتر عباسعلی آقایی مقدم

رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان
دکتر عباسعلی آقایی مقدم

دکتر عباسعلی آقایی مقدم

رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان

دکتری تخصصی شیلات
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: aghaeifishery@gmail.com
تلفن: ٠١٧٣٢٢٣٩٨٦٠ - ٠١٧٣٢٢٤٠٢٩٠
غلامعلی بندانی

غلامعلی بندانی

سرپرست معاونت مرکز ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
غلامعلی بندانی

غلامعلی بندانی

سرپرست معاونت مرکز ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان

کارشناس ارشد شیلات
مرتبه علمی:مربی پژوهشی

پست الکترونیک:
تلفن: ٠١٧٣٢٢٣٩٨٦٠ - ٠١٧٣٢٢٤٠٢٩٠
دکترمحمودمحسنی

دکترمحمودمحسنی

سرپرست مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی - تنکابن
دکترمحمودمحسنی

دکترمحمودمحسنی

سرپرست مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی - تنکابن

دکتری تخصصی - تغذیه ماهی
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: mahmoudmohseni@yahoo.com
تلفن: ٠١١٥٤٢٤٥٥٣٣ - ٠١١٥٤٢٤٥٥٣٤
دکترسلطنت نجار لشگری

دکترسلطنت نجار لشگری

معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی- تنکابن
دکترسلطنت نجار لشگری

دکترسلطنت نجار لشگری

معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی- تنکابن

دکتری تخصصی - شیلات
مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک: se_lashgari@yahoo.com
تلفن: ٠١١٥٤٢٤٥٥٣٣ - ٠١١٥٤٢٤٥٥٣٤
دکترعلی نکوئی فرد

دکترعلی نکوئی فرد

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه
دکترعلی نکوئی فرد

دکترعلی نکوئی فرد

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه

دکتری تخصصی -بهداشت وبیماریهای آبزیان
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: dr.nekuiefard@gmail.com
تلفن: ٠٤٤٣٢٥٧٣٠٤٧ - ٠٤٤٣٢٥٧٢٧٢٨
دکتر مسعود صیدگر

دکتر مسعود صیدگر

معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه
دکتر مسعود صیدگر

دکتر مسعود صیدگر

معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه

دکتری تخصصی -بهداشت وبیماریهای آبزیان
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: seidgar21007@yahoo.com
تلفن: ٠٤٤٣٢٥٧٣٠٤٧ - ٠٤٤٣٢٥٧٢٧٢٨
دکتر مرتضی علیزاده

دکتر مرتضی علیزاده

رییس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور-یزد
دکتر مرتضی علیزاده

دکتر مرتضی علیزاده

رییس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور-یزد

دکترای تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: m_alizadeh47@yahoo.com
تلفن: ٠٣٥٣٢٤٣٧٣١٤ - ٠٣٥٣٢٤٣٧٣١٣
محمد محمدی

محمد محمدی

معاون مرکز تحقیقات آبزیان آبهای شور_ بافق یزد
محمد محمدی

محمد محمدی

معاون مرکز تحقیقات آبزیان آبهای شور_ بافق یزد


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: mohammaditabasy@gmail.com
تلفن: 035-32437313 -
دکتر علیرضا قائدی

دکتر علیرضا قائدی

سرپرست مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی-یاسوج
دکتر علیرضا قائدی

دکتر علیرضا قائدی

سرپرست مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی-یاسوج

دکترای تخصصی - تغذیه آبزیان
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: alirezaghaedi@ifro.ir
تلفن: ۰۷۴۳۳۲۶۲۳۱۴ - ٠٧٤٣٣٢٦٢٣١٦
سجاد نظری

سجاد نظری

معاون تحقیقاتی مرکز یاسوج
سجاد نظری

سجاد نظری

معاون تحقیقاتی مرکز یاسوج


مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:
تلفن: 074-33262218 - 074-33262216
قاسم غریبی

قاسم غریبی

رئیس ایستگاه تحقیقاتی پرورش میگوی حله-بوشهر
قاسم غریبی

قاسم غریبی

رئیس ایستگاه تحقیقاتی پرورش میگوی حله-بوشهر

کارشناس ارشدتکثیر و پرورش
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: q.gharibi@isrc.ir
تلفن: 0771۴۵۴۹۲۶۲ - 0771۲۵۲۲۷۸۲
یوسف ایری

یوسف ایری

رییس ایستگاه قره سو
یوسف ایری

یوسف ایری

رییس ایستگاه قره سو

کارشناس ارشد شیلات
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: yousef_er۴۷@yahoo.com
تلفن: ۰۹۱۱۱۷۸۳۸۶۸-۳۴۴۰۲۳۵۴ -۰۱۷۳ - ۴۲۶۲۳۵۴-۰۱۷۲
مجتبی ذبایح نجف آبادی

مجتبی ذبایح نجف آبادی

رییس ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی
مجتبی ذبایح نجف آبادی

مجتبی ذبایح نجف آبادی

رییس ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی

کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: zabaye۲۰۰۵@gmail.com
تلفن: ۰۶۵۲۲۵۲۹۴۵۱-۰۹۱۶۱۱۱۷۵۳۶ - ۰۶۵۱۲۲۴۸۷۴۵