حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی  با اولویت ماهی سفید دریای خزر در استان مازندران با جلب مشارکت‌ های مردمی و محوریت زنان روستایی
رای به این مطلب چهارشنبه 29 خرداد 1398

حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی با اولویت ماهی سفید دریای خزر در استان مازندران با جلب مشارکت‌ های مردمی و محوریت زنان روستایی

گزارش نهایی پروژه "حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی با اولویت ماهی سفید دریای خزر در استان مازندران با جلب مشارکت‌ های مردمی و محوریت زنان روستایی"
طرح ها و پروژه های بسیج 1400 | بازدید: 2003 مرتبه | 0 نظر
1