امکان سنتز و ارزيابي سه آنالوگ LHRH در تکثير مصنوعي ماهيان خاوياري با تاکيد برتاسماهي استرلياد (Acipenser ruthenus)
رای به این مطلب دوشنبه 2 بهمن 1402

امکان سنتز و ارزيابي سه آنالوگ LHRH در تکثير مصنوعي ماهيان خاوياري با تاکيد برتاسماهي استرلياد (Acipenser ruthenus)

کد مصوب: 980064-002-12-32-2؛ محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین‌‌المللی ماهیان خاویاری؛ مجری: مریم منصف شکری
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 428 مرتبه | 0 نظر
بررسی خصوصیات تولیدمثل ماهی کپور (Cyprinus carpio) و کلمه  (Rutilus caspicus) در پره‌های صیادی سواحل ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 17 دی 1402

بررسی خصوصیات تولیدمثل ماهی کپور (Cyprinus carpio) و کلمه (Rutilus caspicus) در پره‌های صیادی سواحل ایرانی دریای خزر

کد مصوب: 980631-011-12-77-0؛ محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (مجری استانی: محمد صیادبورانی)، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (مجری استانی: غلامرضا دریانبرد)، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی (مجری استانی: محمد لاریجانی)؛ مجری مسئول: محمد لاریجانی
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان-1402 | بازدید: 718 مرتبه | 0 نظر
بررسی کارآیی مکانیزاسیون بر بهره‌وری، مدیریت تغذیه و غذادهی مزارع دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی
رای به این مطلب یک شنبه 17 دی 1402

بررسی کارآیی مکانیزاسیون بر بهره‌وری، مدیریت تغذیه و غذادهی مزارع دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی

کد مصوب: 000415-022-12-79-24؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور؛ مجری: مسعود صیدگر
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 575 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی : مجموعه سخنرانی بررسی وضعیت ذخایر  ماهیان استخوانی دریای خزر  (15 آبان 1396)
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

عنوان گزارش علمی : مجموعه سخنرانی بررسی وضعیت ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر (15 آبان 1396)

تدوین‌کنندگان : حسن فضلی، مختار آخوندی، غلامرضا دریانبرد، اکبر پورغلامی، غلامعلی بندانی، سیدامین‌الله تقوی‌ مطلق، زهره مخیر (پژوهشکده اکولوژی دریای خزر – موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
گزارشهای علمی سالهای 1398 و قبل | بازدید: 153 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی : مطالعه روند سه ساله پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به منظور توسعه آبزي پروري (پرورش ماهی در قفس و پن( در نواحی مختلف حوزه جنوبی دریای
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

عنوان گزارش علمی : مطالعه روند سه ساله پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به منظور توسعه آبزي پروري (پرورش ماهی در قفس و پن( در نواحی مختلف حوزه جنوبی دریای

تدوین‌کننده : حسن نصراله زاده ساروي (پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)
گزارشهای علمی سالهای 1398 و قبل | بازدید: 148 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی: کارگاه آموزشی پرورش انبوه وتولید تجاری صدف های خوراکی (اردیبهشت 1396)
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

عنوان گزارش علمی: کارگاه آموزشی پرورش انبوه وتولید تجاری صدف های خوراکی (اردیبهشت 1396)

تدوین‌کنندگان: کیومرث روحانی، حسین رامشی، محمد صدیق مرتضوی، فریبرز احتشامی، سیده لیلی محبی نوذر (پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان)
گزارشهای علمی سالهای 1398 و قبل | بازدید: 151 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی : گزارش توجیهی زیست محیطی  پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss ) در قفس در دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

عنوان گزارش علمی : گزارش توجیهی زیست محیطی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss ) در قفس در دریای خزر

تدوین‌کنندگان : دکتر حسین¬علی عبدالحی، دکتر محمد پورکاظمی، مهندس سیدمحمدکاظم سیدی¬قمی، دکتر همایون حسین¬زاده‌صحافی، دکتر سیدرضا سیدمرتضایی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- سازمان شیلات ایران)
گزارشهای علمی سالهای 1398 و قبل | بازدید: 147 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی: پیشگیری و ردیابی بیماری لکه سفید در ناقلین و سخت‌پوستان جداشده از خوریات منتهی به مراکز تکثیر و پرورش استان هرمزگان با استفاده از رو
رای به این مطلب سه شنبه 12 دی 1402

عنوان گزارش علمی: پیشگیری و ردیابی بیماری لکه سفید در ناقلین و سخت‌پوستان جداشده از خوریات منتهی به مراکز تکثیر و پرورش استان هرمزگان با استفاده از رو

تدوین‌کننده: سعید تمدنی جهرمی (پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان)
گزارشهای علمی سالهای 1398 و قبل | بازدید: 157 مرتبه | 0 نظر