سایت شیلات

اخبار مهم سایت | سه شنبه 1 بهمن 1398 | بازدید: 180 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
انتصاب

انتصاب

دکتر محمود محسنی، سرپرست معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر منصوب گردید
انتصاب
سه شنبه 1 بهمن 1398
کارگاه آموزشی
چهارشنبه 25 دی 1398
| یک شنبه 6 بهمن 1398 | بازدید: 79 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری نشست هم اندیشی و برنامه ریزی اجرایی طرح ترویجی ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

برگزاری نشست هم اندیشی و برنامه ریزی اجرایی طرح ترویجی ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

نشست هم اندیشی و برنامه ریزی اجرایی طرح ترویجی ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار شد
| شنبه 5 بهمن 1398 | بازدید: 20 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
شرکت عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بعنوان مدرس در دوره آموزشی پرورش ماهی در قفس در اداره کل شیلات مازندران

شرکت عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بعنوان مدرس در دوره آموزشی پرورش ماهی در قفس در اداره کل شیلات مازندران

شرکت عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بعنوان مدرس در دوره آموزشی پرورش ماهی در قفس در اداره کل شیلات مازندران
| یک شنبه 29 دی 1398 | بازدید: 34 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
ترویج فرصت های شیلاتی برای بانوان  در استان بوشهر - دلوار

ترویج فرصت های شیلاتی برای بانوان در استان بوشهر - دلوار

در هفته آخر دی ماه ۱۳۹۸، نخستین کارگاه آموزشی آشنایی بانوان با ضرورت ها و فرصت های اشتغال در بخش ساحلی بوشهر-دلوار تشکیل شد. این برنامه ترویجی توسط محسنی زاده از پژوهشکده میگوی کشور، با حضور بخشدار و رییس دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از بانوان محلی،
| پنج شنبه 26 دی 1398 | بازدید: 136 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
نشست روسای دانشگاه های داخلی عضو اتحادیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریای خزر

نشست روسای دانشگاه های داخلی عضو اتحادیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریای خزر

نشست روسای دانشگاه های داخلی عضو اتحادیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریای خزر  با حضور ۱۷ تن از روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی عضو اتحادیه  در سالن کنفرانس روابط عمومی  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.
سخنرانی های علمی | شنبه 12 مرداد 1398 | بازدید: 933 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
پیامد های ناشی از سیل

پیامد های ناشی از سیل

سخنرانی علمی دکتر محمود رامین تحت عنوان پیامد های ناشی از سیل بر فعالیت های شیلاتی،تنوع زیستی و زیستگاه های ماهیان در آبهای داخلی
مبانی فیزیولوژی رفتار در ماهی
چهارشنبه 27 شهریور 1398
پیامد های ناشی از سیل
شنبه 12 مرداد 1398
مدیریت سندرم
شنبه 12 مرداد 1398
دستیابی به  دانش فنی
یک شنبه 23 تیر 1398
اخبار تجاری سازی | دوشنبه 8 مهر 1398 | بازدید: 438 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
کمیته جذب منابع

کمیته جذب منابع

شصت و دومین جلسه کمیته جذب منابع در سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید