آگهی مزایده سازه اسکلت فلزی
دوشنبه پانزدهم بهمن 1397 

آگهی مزایده سازه اسکلت فلزی

آگهی مزایده سازه اسکلت فلزی با وزن تقریبی 461 تن واقع در استان بوشهر
فراخوان | بازدید: 488 مرتبه | 0 نظر
آگهی مزایده فروش زمین
دوشنبه بیست و سوم مرداد 1396 

آگهی مزایده فروش زمین

پژوهشکده میگوی کشور در نظر دارد بخشی از اراضی ساختمان مرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
فراخوان | بازدید: 578 مرتبه | 0 نظر
آگهی مزایده فروش آهن آلات
یک شنبه پانزدهم مرداد 1396 

آگهی مزایده فروش آهن آلات

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظردارد مقدار تقریبی 81 تن میلگرد مازاد خود را ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند.
فراخوان | بازدید: 598 مرتبه | 0 نظر
آگهی مناقصه عمومی انجام اموردفتری، خدمات آبدارخانه، نظافت، حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن - سال 96-97
شنبه هفدهم تیر 1396 

آگهی مناقصه عمومی انجام اموردفتری، خدمات آبدارخانه، نظافت، حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن - سال 96-97

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد انجام امور دفتری، خدمات آبدارخانه ،نظافت، حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.
فراخوان | بازدید: 723 مرتبه | 0 نظر
آگهی مناقصه تعمیرات اساسی کشتی گیلان
سه شنبه دوم آذر 1395 

آگهی مناقصه تعمیرات اساسی کشتی گیلان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور جهت تعمیرات اساسی کشتی گیلان از شرکت های خصوصی که امکانات داکینگ را در شمال کشور دارا می باشند دعوت به همکاری می نماید.
فراخوان | بازدید: 1164 مرتبه | 0 نظر
1