گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی
یک شنبه یازدهم آبان 1393 

گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی

زمینه اولیه تشکیل گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی (CIGAR) ، برنامه بین المللی توسعه کشاورزی مکزیک و بنیاد راکفلر در سال 1943 بوده است که تیمی از محققان برای افزایش عملکرد محصولات کشاورزی بویژه حبوبات، ذرت، گندم و سیب زمینی و مدیریت خاک و مبارزه...
سخنرانی های علمی | بازدید: 822 مرتبه | 0 نظر
کاربرد روش های نوین تجزیه و تحلیل داده ها ی اکولوژی در علوم شیلاتی
یک شنبه یازدهم آبان 1393 

کاربرد روش های نوین تجزیه و تحلیل داده ها ی اکولوژی در علوم شیلاتی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پایه گذار و متولی انجام مطالعه و پژوهش در زمینه علوم شیلاتی و دریایی می باشد و با توجه به اهمیت موضوع بررسی های زیست شناسی و بوم شناسی آبزیان به عنوان اساس مطالعات و پژوهش های علوم شیلاتی و دریایی، ضروری است که برنامه ریزی...
سخنرانی های علمی | بازدید: 868 مرتبه | 0 نظر