رسانه های ترویجی / جلبک

پوستر: میکروارگانیسم های رایج در کشت جلبک
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 

پوستر: میکروارگانیسم های رایج در کشت جلبک

پوستر: میکروارگانیسم های رایج در کشت جلبک
نویسنده: رودابه روفچایی- امید ایمنی         بازدید: 71 مرتبه
پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه سد میرزاخانلو در استان زنجان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه سد میرزاخانلو در استان زنجان

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه سد میرزاخانلو در استان زنجان
نویسنده: سپیده خطیب حقیقی         بازدید: 106 مرتبه
دستورالعمل کشت ریزجلبک
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

دستورالعمل کشت ریزجلبک

دستورالعمل کشت ریزجلبک
نویسنده: رودابه روفچایی، امید ایمنی تملی         بازدید: 279 مرتبه
پوستر: کاربرد ریزجلبک ها در سوخت زیستی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

پوستر: کاربرد ریزجلبک ها در سوخت زیستی

پوستر: کاربرد ریزجلبک ها در سوخت زیستی
نویسنده: رودابه روفچایی، امید ایمنی تملی         بازدید: 309 مرتبه
پوستر:  جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل
نویسنده: سپیده خطیب حقیقی         بازدید: 378 مرتبه
معرفی ماکروجلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان  Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1398 

معرفی ماکروجلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen

معرفی ماکروجلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen
نویسنده: بایرام محمد قرنجیک ،نعیمه کسلخه، طاهر پورصوفی، عبدالله حق‌پناه         بازدید: 1209 مرتبه
آشنایی و راههای پیشگیری از امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در استخرهای پرورش میگوی گمیشان
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - یک شنبه سیزدهم بهمن 1398 

آشنایی و راههای پیشگیری از امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در استخرهای پرورش میگوی گمیشان

آشنایی و راههای پیشگیری از امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در استخرهای پرورش میگوی گمیشان
نویسنده: بایرام محمد قرنجیک،نعیمه کسلخه، عبدالله حق‌پناه، طاهر پور‌صوفی         بازدید: 1323 مرتبه
12