رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 

پوستر: میکروارگانیسم های رایج در کشت جلبک

پوستر: میکروارگانیسم های رایج در کشت جلبک
نویسنده: رودابه روفچایی- امید ایمنی         بازدید: 85 مرتبه
یکی از مشکلات اصلی در کشت ریزجلبک ها وجود احتمالی آلاینده های بیولوژیکی است. ارتباط بین ریزجلبکها و سایر میکروارگانیسم ها از جمله باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها بطور معمول در محیط های طبیعی وجود دارد. این میکروارگانیسم ها در سیستم های پرورش باز به وفور و در سیتمهای پرورش بسته نیز بندرت دیده می شوند . اصلی ترین میکروارگانیسمهای هم زیست و هم سفره درکشت ریز جلبک ها باکتری ها و اصلی ترین عامل انگلی، قارچها هستند.شایعترین عوامل مشاهده شده در کشت ریز جلبک ها در ذیل اشاره گردیده است.