رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

دستورالعمل کشت ریزجلبک

دستورالعمل کشت ریزجلبک
نویسنده: رودابه روفچایی، امید ایمنی تملی         بازدید: 288 مرتبه
کشت جلبکیک نوع کشت آبی است که شامل پرورش ذرات جلبک است. اکثر جلبک ها در محیط کشت های عمومی کشت داده می شوند. خانواده میکروجلبک ها (Micro algae) متعلق به فیتوپلانکتون ها، میکروفیت ها یا جلبک های پلانکتونی هستند. جلبک های ماکرو (Macro algae) درشت معمولا تحت عنوان جلبک دریایی یا خزه دریایی شناخته می­شوند، همچنین دارای کاربردهای زیادی در مصارف صنعتی و تجاری هستند ولی باتوجه به اندازه و نیازهای خاص محیطی جهت رشد، نمی توانند به سرعت رشد کنند. کشت صنعتی و تجاری جلبک ها مصارف متعددی دارد، از قبیل تهیه غذا، اجزاء خوراکی، کود، بیوپلاستیک ها، رنگها، مواد خام شیمیایی، داروسازی و سوخت جلبکی و نیز می توانند بعنوان ابزاری در کنترل آلودگی استفاده شوند.