گزارش عملکرد پژوهشکده اهواز و بوشهر
سه شنبه بیست و دوم اسفند 1402 

گزارش عملکرد پژوهشکده اهواز و بوشهر

گزارش عملکرد پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور_ اهواز و پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر در سالن جلسات ارائه شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 225 مرتبه | 0 نظر
نشست تخصصی با نخبگان شیلاتی
سه شنبه بیست و دوم اسفند 1402 

نشست تخصصی با نخبگان شیلاتی

نشست تخصصی با عنوان "پتانسیل ها و الزامات کیفی صادرات محصولات شیلاتی به روسیه" به صورت وبیناری برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 224 مرتبه | 0 نظر
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک
دوشنبه بیست و یکم اسفند 1402 

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک

تفاهم نامه همکاری مشترک بین "موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور"، " پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی" و "پارک زیست فناوری خلیج فارس" منعقد شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 348 مرتبه | 0 نظر
ارتقاء اعضای هیات علمی موسسه
دوشنبه بیست و یکم اسفند 1402 

ارتقاء اعضای هیات علمی موسسه

دو عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارتقاء یافتند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 371 مرتبه | 0 نظر
برگزاری روز مزرعه در شهرستان محمودآباد
دوشنبه بیست و یکم اسفند 1402 

برگزاری روز مزرعه در شهرستان محمودآباد

به همت کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان پژوهشکده سومین برنامه روز مزرعه در شهرستان محمودآباد برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 178 مرتبه | 0 نظر
برگزاری روز مزرعه در حوزه شرقی استان هرمزگان
یک شنبه بیستم اسفند 1402 

برگزاری روز مزرعه در حوزه شرقی استان هرمزگان

در راستای برنامه روز مزرعه دوره ترویجی با موضوع "زیستگاه های مصنوعی و نقش آن در بازسازی ذخایر آبزیان" توسط سیامک بهزادی عضو هیات علمی پژوهشکده برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 166 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه با کارشناسان سازمان آموزش ترویج کشاورزی
شنبه نوزدهم اسفند 1402 

برگزاری جلسه با کارشناسان سازمان آموزش ترویج کشاورزی

جلسه کارشناسان سازمان آموزش ترویج کشاورزی با حضور نماینده مرکزتحقیقات شیلاتی آبهای دور، معاونین اداره کل شیلات استان و اداره دامپزشکی چابهار در اداره کل شیلات استان برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 165 مرتبه | 0 نظر