بازدید از مزارع سیل زده
شنبه چهارم خرداد 1398 

بازدید از مزارع سیل زده

کارشناسان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از مزارع سیل زده استان خوزستان بازدید کردند.
اخبار کانون بسیج علمی تخصصی | بازدید: 710 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سومین جلسه ستاد سیل موسسه
شنبه بیست و هشتم اردیبهشت  1398 

برگزاری سومین جلسه ستاد سیل موسسه

در این جلسه نسخه اولیه برنامه اقدام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارائه گردید.
اخبار کانون بسیج علمی تخصصی | بازدید: 690 مرتبه | 0 نظر
1