برگزاری سومین جلسه ستاد سیل موسسه
شنبه بیست و هشتم اردیبهشت  1398 

برگزاری سومین جلسه ستاد سیل موسسه

در این جلسه نسخه اولیه برنامه اقدام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارائه گردید.
اخبار کانون بسیج علمی تخصصی | بازدید: 896 مرتبه | 0 نظر
1