اطلاعیه نظام پیشنهادات
سه شنبه پنجم بهمن 1395 

اطلاعیه نظام پیشنهادات

در اجرای بخشنامه شماره 200/35012 مورخ 15/7/94 ریاست محترم سازمان مبنی بر ابلاغ آئین نامه نظام پیشنهادات ، به اطلاع میر ساند که همکاران محترم شاغل در آن مرکز می توانند پیشنهادهای سازنده خود را در قالب فرم ضمیمه (شماره یک) و به طرق زیر در اختیار نظام پذیرش...
بخش نامه ها و آیین نامه های حقوقی | بازدید: 2113 مرتبه | 0 نظر
1