هیئت وزیران در جلسه مورخه ۵/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ،ارتباطات و فناوری اطلاعات ،جهاد کشاورزی ،بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،علوم تحقیقات و فناوری،نیرو،تعاون،صنایع و معادن ،راه وترابری،معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویب نمود:
در قراردادهای دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی ، ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code