ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته) / فهرست مطالب

فیلم ترویجی
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - شنبه ششم اردیبهشت  1399 

فیلم ترویجی

فیلم ترویجی
نویسنده: فارابی         بازدید: 1131 مرتبه
مزرعه تابعی توسکا گستر رویان
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1398 

مزرعه تابعی توسکا گستر رویان

مزرعه تابعی توسکا گستر رویان
نویسنده: فارابی         بازدید: 1168 مرتبه
مزرعه تابعی  پرورش ماهی در قفس واقع در شهرستان رویان (به مدیریت آقای سید هاشم حسینی) تحت نظارت آقای احمد سمامی (مزرعه الگویی)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - سه شنبه هفنم خرداد 1398 

مزرعه تابعی پرورش ماهی در قفس واقع در شهرستان رویان (به مدیریت آقای سید هاشم حسینی) تحت نظارت آقای احمد سمامی (مزرعه الگویی)

مزرعه تابعی پرورش ماهی در قفس واقع در شهرستان رویان (به مدیریت آقای سید هاشم حسینی) تحت نظارت آقای احمد سمامی (مزرعه الگویی)
نویسنده:         بازدید: 1623 مرتبه
تقدیر و تشکر
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه دوم اردیبهشت  1398 

تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر
نویسنده: فارابی         بازدید: 1373 مرتبه
تقدیر و تشکر
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه دوم اردیبهشت  1398 

تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر
نویسنده: فارابی         بازدید: 1463 مرتبه
دریافت لوح تقدیر مزرعه الگویی از رئیس سازمان شیلات ایران : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و پنجم فروردین 1398 

دریافت لوح تقدیر مزرعه الگویی از رئیس سازمان شیلات ایران : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396

دریافت لوح تقدیر مزرعه الگویی از رئیس سازمان شیلات ایران : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396
نویسنده: فارابی         بازدید: 1553 مرتبه
دریافت لوح تقدیر مزرعه الگویی از جهاد کشاورزی استان مازندران : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و پنجم فروردین 1398 

دریافت لوح تقدیر مزرعه الگویی از جهاد کشاورزی استان مازندران : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396

دریافت لوح تقدیر مزرعه الگویی از جهاد کشاورزی استان مازندران : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396
نویسنده: فارابی         بازدید: 1464 مرتبه
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم جهاد کشاورزی : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و پنجم فروردین 1398 

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم جهاد کشاورزی : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم جهاد کشاورزی : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396
نویسنده: فارابی         بازدید: 1439 مرتبه
ایجاد مزرعه تابعی ترویجی
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و پنجم فروردین 1398 

ایجاد مزرعه تابعی ترویجی

ایجاد مزرعه تابعی ترویجی
نویسنده: فارابی         بازدید: 1364 مرتبه
قفس غوطه ور و با پایه کششی (TLC)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه بیست و هفنم تیر 1397 

قفس غوطه ور و با پایه کششی (TLC)

قفس غوطه ور و با پایه کششی (TLC)
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 1582 مرتبه
ارسال دعوتنامه برای مشارکت در  دومین همایش  ملی
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه هفدهم تیر 1397 

ارسال دعوتنامه برای مشارکت در دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"

ارسال دعوتنامه برای مشارکت در دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 1534 مرتبه
جشن برداشت محصول (صیدماهی) در مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در شرکت مهران گستر دریای کاسپین ( توسکاتک شهرستان نوشهر)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه هفنم خرداد 1397 

جشن برداشت محصول (صیدماهی) در مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در شرکت مهران گستر دریای کاسپین ( توسکاتک شهرستان نوشهر)

جشن برداشت محصول (صیدماهی) در مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در شرکت مهران گستر دریای کاسپین ( توسکاتک شهرستان نوشهر)
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 1647 مرتبه
جشن برداشت محصول (صیدماهی) در مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در شرکت سمام گستر شمال (شهرستان عباس آباد)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه سی ام اردیبهشت  1397 

جشن برداشت محصول (صیدماهی) در مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در شرکت سمام گستر شمال (شهرستان عباس آباد)

جشن برداشت محصول (صیدماهی) در مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در شرکت سمام گستر شمال (شهرستان عباس آباد)
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 1794 مرتبه
جلسه هماهنگی  روند اجرایی طرح ترویج  پرورش ماهی در قفس شناور  و نحوه برگزاری  رونمایی نهایی طرح
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت  1397 

جلسه هماهنگی روند اجرایی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس شناور و نحوه برگزاری رونمایی نهایی طرح

جلسه هماهنگی روند اجرایی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس شناور و نحوه برگزاری رونمایی نهایی طرح
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 1378 مرتبه
123