ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و پنجم فروردین 1398 

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم جهاد کشاورزی : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم جهاد کشاورزی : تولید کننده برتر پرورش ماهی در قفس در سال تولیدی 97-1396
نویسنده: فارابی         بازدید: 508 مرتبه