ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه دوم اردیبهشت  1398 

تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر
نویسنده: فارابی         بازدید: 1386 مرتبه
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مورخه 28/1/1398 معاون پژوهشی و مسئول بخش تکثیر و پرورش پژوهشکده در مزرعه الگویی پرورش ماهی در قفس حضور یافته و از مدیریت محترم مزرعه الگویی پرورش ماهیجناب آقای مهران نظری که در طرح ترویجی ارتقاء تولید پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور مشارکت فعال داشته اند، تقدیر و تشکر نموده اند