ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه دوم اردیبهشت  1398 

تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر
نویسنده: فارابی         بازدید: 1477 مرتبه
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مورخه 28/1/1398 معاون پژوهشی و مسئول بخش تکثیر و پرورش پژوهشکده در مزرعه الگویی پرورش ماهی در قفس حضور یافته و از مدیریت محترم مزرعه الگویی پرورش ماهی جناب آقای احمد سمامی که در طرح ترویجی ارتقاء تولید پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور  در منطقه جنوب دریای خزر منطقه عباس آباد استان مازندران در سال 97-1396 مشارکت فعال داشته اند ، تقدیر و تشکر نموده اند