ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه بیست و هفنم تیر 1397 

قفس غوطه ور و با پایه کششی (TLC)

قفس غوطه ور و با پایه کششی (TLC)
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 1597 مرتبه