ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه هفنم خرداد 1397 

جشن برداشت محصول (صیدماهی) در مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در شرکت مهران گستر دریای کاسپین ( توسکاتک شهرستان نوشهر)

جشن برداشت محصول (صیدماهی) در مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در شرکت مهران گستر دریای کاسپین ( توسکاتک شهرستان نوشهر)
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 1671 مرتبه
مزرعه الگویی پرورش ماهی در قفس شرکت مهران گستر دریای کاسپین توسکاتوک نوشهر (استان مازندران)
جشن صید ماهی از مزرعه الگویی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور با قطر 16 متر در مزرعه مهران گستر دریای کاسپین در مورخه 1/3/1397 برگزار گردید. این مراسم با حضور جناب آقای دکتر بهادری مدیریت محترم ترویج جهاد کشاورزی استان مازندران و همکاران استانی و مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر و همچنین مدیریت محترم ترویج اداره کل شیلات مازندران و مدیریت شیلات شهرستان نوشهر به اتفاق نمایندگان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و مجری طرح ترویج پرورش ماهی در قفس و همکاران ایستگاه تحقیقاتی خیرود نوشهر به انجام رسید. نتایج اجرای طرح در این سایت افزایش تراکم ذخیره سازی اولیه ماهی از 15000 قطعه به 30000 قطعه و افزایش برداشت ماهی از 12 تن به بیش از 20 تن بود. با توجه به برداشت مرحله ای از نیمه دوم اسفند 1396 تا پایان خرداد 1397، وزن ماهین عرضه شده به بازار مصرف 500 تا 1500 گرم بوده است.