ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت  1397 

جلسه هماهنگی روند اجرایی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس شناور و نحوه برگزاری رونمایی نهایی طرح

جلسه هماهنگی روند اجرایی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس شناور و نحوه برگزاری رونمایی نهایی طرح
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 1387 مرتبه
در راستای برنامه طرح ترویج پرورش ماهی در قفس های شناور منطقه جنوب دریای خزر و هماهنگی برای ادامه روند اجرایی طرح جلسه ای در سطح معاونین، مسئول ترویج پژوهشکده،مجری طرح با معاونین آبزی پروری و مدیریت ترویج اداره کل شیلات مازندران در مورخ 19 / 2 / 1397 در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بانجام رسید. در این جلسه پیشنهاد برگزاری برداشت محصول از قفس های مزرعه الگویی برای هفته چهارم اردیبهشت مطرح شد. همچنین موضوعات برگزاری دوره آموزشی برای بهره برداران مطرح گردید. مقرر شد که جلسه نهایی رونمایی از طرح ترویج پرورش ماهی در مزارع الگویی با هماهنگی مدیر کل محترم شیلات مازندران و ریاست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر پس از هماهنگی با سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  صورت گیرد. در این جلسه رئوس فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی این طرح نیز تشریح گردید. سپس نشستی با ریاست محترم پژوهشکده صورت گرفت و نتایج جلسه به اطلاع ایشان رسید.