طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در استان گیلان (خاتمه یافته) / فهرست مطالب

 برگزاری نشست هم اندیشی اجرای کارگاه آموزشی فرآیند تولید فرآورده های خمیری و فرآورده های دودی گرم صنعتی در بخش تحقیات فرآوری آبزیان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه شانزدهم دی 1397 

برگزاری نشست هم اندیشی اجرای کارگاه آموزشی فرآیند تولید فرآورده های خمیری و فرآورده های دودی گرم صنعتی در بخش تحقیات فرآوری آبزیان

برگزاری نشست هم اندیشی اجرای کارگاه آموزشی فرآیند تولید فرآورده های خمیری و فرآورده های دودی گرم صنعتی در بخش تحقیات فرآوری آبزیان
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1357 مرتبه
برگزاری اولین نشست ترویجی با مدیران، بهره برداران، پرورش دهندگان، صاحبان صنایع و مروجان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه شانزدهم دی 1397 

برگزاری اولین نشست ترویجی با مدیران، بهره برداران، پرورش دهندگان، صاحبان صنایع و مروجان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

برگزاری اولین نشست ترویجی با مدیران، بهره برداران، پرورش دهندگان، صاحبان صنایع و مروجان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
نویسنده:         بازدید: 1358 مرتبه
برگزاری دومین  نشست ترویجی با مدیران، بهره برداران، پرورش دهندگان، صاحبان صنایع شیلاتی و مروجان در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه شانزدهم دی 1397 

برگزاری دومین نشست ترویجی با مدیران، بهره برداران، پرورش دهندگان، صاحبان صنایع شیلاتی و مروجان در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

برگزاری دومین نشست ترویجی با مدیران، بهره برداران، پرورش دهندگان، صاحبان صنایع شیلاتی و مروجان در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1347 مرتبه
برگزاری اولین جشنواره معرفی و فروش فرآوردهای غذایی از ماهی کپور نقره ای توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با همکاری اداره کل شیلات در مرکز نمونه عرضه آبزیان رهنما
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه شانزدهم دی 1397 

برگزاری اولین جشنواره معرفی و فروش فرآوردهای غذایی از ماهی کپور نقره ای توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با همکاری اداره کل شیلات در مرکز نمونه عرضه آبزیان رهنما

برگزاری اولین جشنواره معرفی و فروش فرآوردهای غذایی از ماهی کپور نقره ای توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با همکاری اداره کل شیلات در مرکز نمونه عرضه آبزیان رهنما
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1588 مرتبه
برگزاری بزرگترین جشنواره ترویجی فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در میدان اصلی شهرستان رشت
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه شانزدهم دی 1397 

برگزاری بزرگترین جشنواره ترویجی فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در میدان اصلی شهرستان رشت

برگزاری بزرگترین جشنواره ترویجی فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در میدان اصلی شهرستان رشت
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1391 مرتبه
 مصاحبه تلویزیونی مهندس زارع مجری پروژه ترویجی فرهنگ مصرف کپورماهیان با صدا و سیمای استان گیلان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه دوم مهر 1397 

مصاحبه تلویزیونی مهندس زارع مجری پروژه ترویجی فرهنگ مصرف کپورماهیان با صدا و سیمای استان گیلان

مصاحبه تلویزیونی مهندس زارع مجری پروژه ترویجی فرهنگ مصرف کپورماهیان با صدا و سیمای استان گیلان
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1341 مرتبه
 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه دوم مهر 1397 

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "فرآیند تولید فرآورده های خمیری ماهی شامل: فیش برگر، فیش فینگر و فیش بال" در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "فرآیند تولید فرآورده های خمیری ماهی شامل: فیش برگر، فیش فینگر و فیش بال" در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1315 مرتبه
 برگزاری کارگاه آموزشی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه دوم مهر 1397 

برگزاری کارگاه آموزشی " فرآیند تولید انواع فرآورده های دودی گرم ماهی (صنعتی)" در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

برگزاری کارگاه آموزشی " فرآیند تولید انواع فرآورده های دودی گرم ماهی (صنعتی)" در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1374 مرتبه
 برگزاری جلسه هماهنگي اجراي طرح ترويجي، ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان با مدير مركز نمونه عرضه ماهي در رشت
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه دوم مهر 1397 

برگزاری جلسه هماهنگي اجراي طرح ترويجي، ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان با مدير مركز نمونه عرضه ماهي در رشت

برگزاری جلسه هماهنگي اجراي طرح ترويجي، ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان با مدير مركز نمونه عرضه ماهي در رشت
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1512 مرتبه
تولید ترویجی فرآورده های شیلاتی با حضور مروجین و رسانه های گروهی(صداوسیما) در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه دوم مهر 1397 

تولید ترویجی فرآورده های شیلاتی با حضور مروجین و رسانه های گروهی(صداوسیما) در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

تولید ترویجی فرآورده های شیلاتی با حضور مروجین و رسانه های گروهی(صداوسیما) در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1576 مرتبه
 برگزاری اولین جلسه توجیهی طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه دوم مهر 1397 

برگزاری اولین جلسه توجیهی طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

برگزاری اولین جلسه توجیهی طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1326 مرتبه
1