طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در استان گیلان (خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه دوم مهر 1397 

برگزاری اولین جلسه توجیهی طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

برگزاری اولین جلسه توجیهی طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 454 مرتبه
در راستای اجرای طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان، روز چهارشنبه مورخ 96/10/13جلسه شورای پژوهشی بخش فرآوری با حضور ریاست، معاونت و مسئول ترویج پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و همچنین مجری و همکاران طرح ترویجی مذکور با هدف توجیه و اجرایی نمودن طرح در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای مهندس زارع، مجری طرح با ارایه پروپوزال طرح هدف خود از اجرای این طرح را بیان نمود و در ادامه ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، جزئیات اجرایی طرح ترویجی مذکور را جهت شروع سریع فاز اجرایی طرح، تفکیک کردند.