رسانه های ترویجی / بهداشت و بیماریهای آبزیان

سه عامل محیطی شایع ایجاد کننده بیماری در ماهی قزل آلای  رنگین کمان
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - یک شنبه هجدهم تیر 1402 

سه عامل محیطی شایع ایجاد کننده بیماری در ماهی قزل آلای رنگین کمان

سه عامل محیطی شایع ایجاد کننده بیماری در ماهی قزل آلای رنگین کمان
نویسنده: عیسی فلاحت ناصرآباد، اسماعیل کاظمی، سید عبدالحمید حسینی، مسطوره دوستدار، علی اکبر دوستی مطلق         بازدید: 237 مرتبه
راه های تشخیص آبزیان سالم و اصول نگهداری آنها
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1399 

راه های تشخیص آبزیان سالم و اصول نگهداری آنها

راه های تشخیص آبزیان سالم و اصول نگهداری آنها
نویسنده: سید عبدالحمید حسینی، ابوالحسن راستیان نسب، علیرضا قائدی و محسن محمدپور         بازدید: 890 مرتبه
عوامل مؤثر بر وقوع بیماری های ماهی
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1399 

عوامل مؤثر بر وقوع بیماری های ماهی

عوامل مؤثر بر وقوع بیماری های ماهی
نویسنده: سید عبدالحمید حسینی -ابوالحسن راستیان         بازدید: 953 مرتبه
تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه بیست و یکم مرداد 1399 

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 1080 مرتبه
مدیریت بهداشتی استخرهای پرورش میگو
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1397 

مدیریت بهداشتی استخرهای پرورش میگو

مدیریت بهداشتی استخرهای پرورش میگو
نویسنده: بهروز قره وی         بازدید: 1427 مرتبه
راههای کنترل و پیشگیری از آلودگي های انگلي در ماهیان زینتي
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1397 

راههای کنترل و پیشگیری از آلودگي های انگلي در ماهیان زینتي

راههای کنترل و پیشگیری از آلودگي های انگلي در ماهیان زینتي
نویسنده: بهروز قره وی ، نیاز محمد کر ، عبدالله حق پناه و یوسف ایری         بازدید: 1441 مرتبه
آشنایی با علائم بیماریهای خطرناک میگو
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1397 

آشنایی با علائم بیماریهای خطرناک میگو

آشنایی با علائم بیماریهای خطرناک میگو
نویسنده: بهروز قره وی         بازدید: 1426 مرتبه
برشور ترویجی سفید شدگی مرجان ها
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - دوشنبه پانزدهم بهمن 1397 

برشور ترویجی سفید شدگی مرجان ها

برشور ترویجی سفید شدگی مرجان ها
نویسنده: سیامک بهزادی         بازدید: 1420 مرتبه
پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و چهارم دی 1397 

پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا

پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا
نویسنده: سید عبدالحمید حسینی         بازدید: 1470 مرتبه
12