رسانه های ترویجی
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و چهارم دی 1397 

پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا

پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا
نویسنده: سید عبدالحمید حسینی         بازدید: 505 مرتبه