رسانه های ترویجی / میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1399 

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نویسنده:         بازدید: 60 مرتبه
راهنمای بافت شناسی میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه دهم اسفند 1398 

راهنمای بافت شناسی میگو

راهنمای بافت شناسی میگو
نویسنده: محمد علی نظاری - نادر سامانی - مریم میر بخش - وحید یگانه - عقیل دشتیان نسب - بابک قائد نیا         بازدید: 277 مرتبه
	آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو
سایت پرتال توسعه پارس - شنبه سوم اسفند 1398 

آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو

آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، دکتر فریبرز احتشامی و دکتر محمد خلیل پذیر         بازدید: 215 مرتبه
آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روشهای پیشگیری از آن در مزارع تکثیر و پرورش میگو
سایت پرتال توسعه پارس - شنبه سوم اسفند 1398 

آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روشهای پیشگیری از آن در مزارع تکثیر و پرورش میگو

آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روشهای پیشگیری از آن در مزارع تکثیر و پرورش میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، دکتر فریبرز احتشامی و دکتر محمد خلیل پذیر         بازدید: 237 مرتبه
مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - سه شنبه دوم مهر 1398 

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر
نویسنده: بهروز قره وی، اسمعیل پقه، سید مرتضی حسینی عبدا... حق پناه ، نیاز محمد کر، یوسف ایری، نغیمه کسلخه         بازدید: 326 مرتبه
ایمپلنت  و وسایل مورد نیاز آن
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه سیزدهم شهریور 1398 

ایمپلنت و وسایل مورد نیاز آن

ایمپلنت و وسایل مورد نیاز آن
نویسنده: دکتر اشکان اژدری         بازدید: 382 مرتبه
12