رسانه های ترویجی / میگو

جایگزینی روش CSW در هندلینگ میگوهای پرورشی پس از صید
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1402 

جایگزینی روش CSW در هندلینگ میگوهای پرورشی پس از صید

جایگزینی روش CSW در هندلینگ میگوهای پرورشی پس از صید
نویسنده: سید حسن جلیلی، مینا احمدی، صغری کمالی و معصومه رهنما         بازدید: 67 مرتبه
بهینه‌سازی عملیات برداشت و هندلینگ میگوهای پرورشی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1402 

بهینه‌سازی عملیات برداشت و هندلینگ میگوهای پرورشی

بهینه‌سازی عملیات برداشت و هندلینگ میگوهای پرورشی
نویسنده: سید حسن جلیلی ، صغری کمالی ، مینا احمدی و معصومه رهنما         بازدید: 87 مرتبه
رژیم غذایی میگوی مولد
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه چهاردهم تیر 1402 

رژیم غذایی میگوی مولد

رژیم غذایی میگوی مولد
نویسنده: دکتر وحید یگانه - دکترسمیرا مبارگی         بازدید: 272 مرتبه
اهميت اصلاح نژاد ميگو
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و هفنم بهمن 1400 

اهميت اصلاح نژاد ميگو

اهميت اصلاح نژاد ميگو
نویسنده: دکتررضا پسندیده؛ ژیلا رنجبری         بازدید: 647 مرتبه
مدیریت صید در مزارع پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و هفنم بهمن 1400 

مدیریت صید در مزارع پرورش میگو

مدیریت صید در مزارع پرورش میگو
نویسنده: دکترعلی قوام پور         بازدید: 641 مرتبه
 مولد سازی میگوی سفید غربی
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه بیست و سوم بهمن 1400 

مولد سازی میگوی سفید غربی

مولد سازی میگوی سفید غربی
نویسنده: دکتر وحید یگانه         بازدید: 669 مرتبه
مکانیزاسیون در مزارع پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - دوشنبه سوم آبان 1400 

مکانیزاسیون در مزارع پرورش میگو

مکانیزاسیون در مزارع پرورش میگو
نویسنده: مسلم شریفی،علی قوام پور،سمیرا مبارکی،وحید یگانه         بازدید: 708 مرتبه
نقش پروبیوتیک درافزایش  سود آوری  مزارع پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه بیست و هشتم فروردین 1400 

نقش پروبیوتیک درافزایش سود آوری مزارع پرورش میگو

نقش پروبیوتیک درافزایش سود آوری مزارع پرورش میگو
نویسنده: وحید یگانه ، علی قوام پور،سمیرا مبارکی،مریم هاشمی،عقیل دشتیان نسب،خسروآئین جمشید         بازدید: 901 مرتبه
ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه نهم اسفند 1399 

ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو

ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو
نویسنده: مینا سیف زاده         بازدید: 861 مرتبه
اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1399 

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نویسنده: دکترمحمدخلیل پذیر ،دکتر علی قوام پور         بازدید: 1136 مرتبه
123