رسانه های ترویجی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1402 

جایگزینی روش CSW در هندلینگ میگوهای پرورشی پس از صید

جایگزینی روش CSW در هندلینگ میگوهای پرورشی پس از صید
نویسنده: سید حسن جلیلی، مینا احمدی، صغری کمالی و معصومه رهنما         بازدید: 77 مرتبه
صید یا برداشت و عملیات پس از آن از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا فعالیت شدید سیستم های آنزیمی موجود در بدن میگو و شرائط آب و هوائی معمول مناطق صید، این محصول را مستعد تغییرات سریع بیوشیمیائی پس از صید نموده و سبب می گردد کیفیت محصول در شرائط نامساعد به سرعت کاهش پیدا کند. از این‌رو شستشوی اولیه، سرد کردن سریع و استفاده از متابی سولفیت سدیم در کوتاه ترین زمان پس از صید، مهمترین مراحل فرآوری اولیه میگوهای پرورشی محسوب می گردند.