طرح ترويجی افزايش توليد در واحد سطح ماهيان گرم آبي با استفاده از سيستم مكانيزاسيون در آب بندانهاي استان مازندران (خاتمه یافته) / فهرست مطالب

جشن برداشت محصول
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه سیزدهم آبان 1397 

جشن برداشت محصول

جشن برداشت محصول
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1353 مرتبه
جشن برداشت محصول
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه سیزدهم آبان 1397 

جشن برداشت محصول

جشن برداشت محصول
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1352 مرتبه
جشن برداشت محصول
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه سیزدهم آبان 1397 

جشن برداشت محصول

جشن برداشت محصول
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1333 مرتبه
ضبط برنامه ترويجي از سيماي استان مازندران با همكاري ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه نوزدهم شهریور 1397 

ضبط برنامه ترويجي از سيماي استان مازندران با همكاري ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران

ضبط برنامه ترويجي از سيماي استان مازندران با همكاري ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1384 مرتبه
نشست كارشناسي با ريس ترويج و ريس پرروش ماهيان گرمابي در آب بندان اداره كل شيلات استان مازندران
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه چهاردهم شهریور 1397 

نشست كارشناسي با ريس ترويج و ريس پرروش ماهيان گرمابي در آب بندان اداره كل شيلات استان مازندران

نشست كارشناسي با ريس ترويج و ريس پرروش ماهيان گرمابي در آب بندان اداره كل شيلات استان مازندران
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1335 مرتبه
صيد  10  تن ماهيان با وزن بالاتر از 1/5 كيلو از آب بندان اصلي و 5 تن از آب بندانهاي تابعي و عرضه به بازار عراق با دو كانتينر به وزن 8 تن و بقيه به بازار داخلي در ايام تعطيلي خرداد 97
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه یازدهم تیر 1397 

صيد 10 تن ماهيان با وزن بالاتر از 1/5 كيلو از آب بندان اصلي و 5 تن از آب بندانهاي تابعي و عرضه به بازار عراق با دو كانتينر به وزن 8 تن و بقيه به بازار داخلي در ايام تعطيلي خرداد 97

صيد 10 تن ماهيان با وزن بالاتر از 1/5 كيلو از آب بندان اصلي و 5 تن از آب بندانهاي تابعي و عرضه به بازار عراق با دو كانتينر به وزن 8 تن و بقيه به بازار داخلي در ايام تعطيلي خرداد 97
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1343 مرتبه
افزايش ضريب نفوذ طرح به 205 هكتار
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1397 

افزايش ضريب نفوذ طرح به 205 هكتار

افزايش ضريب نفوذ طرح به 205 هكتار
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1355 مرتبه
چاپ مقاله در مجله مروج  شماره 63
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و هفنم خرداد 1397 

چاپ مقاله در مجله مروج شماره 63

چاپ مقاله در مجله مروج شماره 63
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1348 مرتبه
آماده سازي هواده paddle Wheel
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و هفنم خرداد 1397 

آماده سازي هواده paddle Wheel

آماده سازي هواده paddle Wheel
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1281 مرتبه
نصب  2  دستگاه هواده    Air Jet
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و هفنم خرداد 1397 

نصب 2 دستگاه هواده Air Jet

نصب 2 دستگاه هواده Air Jet
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1490 مرتبه
افزايش ضريب نفوذ طرح به 200 هكتار
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و هفنم خرداد 1397 

افزايش ضريب نفوذ طرح به 200 هكتار

افزايش ضريب نفوذ طرح به 200 هكتار
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1301 مرتبه
دلايل استفاده از شيرابه كود گاوي
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - سه شنبه بیست و دوم خرداد 1397 

دلايل استفاده از شيرابه كود گاوي

دلايل استفاده از شيرابه كود گاوي
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1597 مرتبه
نقشه محل آب بندان در گوگل
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

نقشه محل آب بندان در گوگل

نقشه محل آب بندان در گوگل
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1334 مرتبه
جلسه مشترك بين مديريت ترويج جهاد كشاورزي استان مازندران با مجري طرح محوري پرورش كپور در آب بندان با استفاده از مكانيزاسيون
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

جلسه مشترك بين مديريت ترويج جهاد كشاورزي استان مازندران با مجري طرح محوري پرورش كپور در آب بندان با استفاده از مكانيزاسيون

جلسه مشترك بين مديريت ترويج جهاد كشاورزي استان مازندران با مجري طرح محوري پرورش كپور در آب بندان با استفاده از مكانيزاسيون
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1342 مرتبه
12