رسانه های ترویجی / تیلاپیا

تولید و مصرف جهانی تیلاپیا
مرکز تحقيقات ملي آبزيان آبهاي شور - چهارشنبه دهم بهمن 1397 

تولید و مصرف جهانی تیلاپیا

تولید و مصرف جهانی تیلاپیا
نویسنده: حبیب سرسنگی علی آباد         بازدید: 1619 مرتبه
پوستر ماهی تیلاپیا
مرکز تحقيقات ملي آبزيان آبهاي شور - سه شنبه نهم بهمن 1397 

پوستر ماهی تیلاپیا

پوستر ماهی تیلاپیا
نویسنده: فرهاد رجبی پور         بازدید: 1793 مرتبه
مصرف ماهی تیلاپیا و سلامت قلب و عروق
مرکز تحقيقات ملي آبزيان آبهاي شور - سه شنبه نهم بهمن 1397 

مصرف ماهی تیلاپیا و سلامت قلب و عروق

مصرف ماهی تیلاپیا و سلامت قلب و عروق
نویسنده: نسرین مشائی، فرهاد رجبی پور         بازدید: 1515 مرتبه
ماهي تيلاپيا، غذاي سالم
مرکز تحقيقات ملي آبزيان آبهاي شور - یک شنبه هفنم بهمن 1397 

ماهي تيلاپيا، غذاي سالم

ماهي تيلاپيا، غذاي سالم
نویسنده: نسرین مشایی         بازدید: 2073 مرتبه
1