رسانه های ترویجی / میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1399 

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نویسنده: محمدخلیل پذیر ،علی قوام پور         بازدید: 209 مرتبه
راهنمای بافت شناسی میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه دهم اسفند 1398 

راهنمای بافت شناسی میگو

راهنمای بافت شناسی میگو
نویسنده: محمد علی نظاری - نادر سامانی - مریم میر بخش - وحید یگانه - عقیل دشتیان نسب - بابک قائد نیا         بازدید: 425 مرتبه
ایمپلنت  و وسایل مورد نیاز آن
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه سیزدهم شهریور 1398 

ایمپلنت و وسایل مورد نیاز آن

ایمپلنت و وسایل مورد نیاز آن
نویسنده: اشکان اژدری         بازدید: 456 مرتبه
مواد مغذی میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - یک شنبه دهم شهریور 1398 

مواد مغذی میگو

مواد مغذی میگو
نویسنده: محمد خلیل پذیر         بازدید: 432 مرتبه
تولید موفقیت آمیزدر مزارع میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - یک شنبه دهم شهریور 1398 

تولید موفقیت آمیزدر مزارع میگو

تولید موفقیت آمیزدر مزارع میگو
نویسنده: محمد خلیل پذیر - اشکان اژدری - خانم احترام محمدی         بازدید: 378 مرتبه
آماده سازی مزارع میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه یازدهم خرداد 1398 

آماده سازی مزارع میگو

آماده سازی مزارع میگو
نویسنده: سمیرا مبارکی، مریم میربخش، وحید یگانه ،مصطفی قلی پور         بازدید: 452 مرتبه
12