تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی جایگاهی است جهت ترویج دستاوردهای ترویجی در حوزه های مختلف کشاورزی از جمله شیلات و به اشتراک گذاری دانش فعالین این حوزه ها.
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با تولید و بارگذاری 178 عنوان رسانه ترویجی درحوزه های مختلف شیلات از جمله آبزی پروری، بهداشت و بیماریهای آبزیان، پرورش ماهی در قفس و... در  پربارنمودن این تالار اهتمام  ورزیده است.
در سال 1397 نیز با توجه به نیاز بهره برداران حوزه شیلات، 36 عنوان رسانه ترویجی از قبیل پوستر، هندبوک، بروشور، دستورالعمل ترویجی و اسلاید ویژن به همراه 10 عنوان اپلیکیشن شیلاتی و 6 فیلم ترویجی در این تالار بارگذاری گردیده که از طریق لینکهای http://www.agrilib.ir  و http://ifsri.ir/promotionhall/   در دسترس بهره برداران و مخاطبین شیلات قرار گرفته است. امید است که با تلاش محققین این موسسه در کلیه حوزه های شیلاتی، رسانه و محتوای آموزشی، ترویجی و علمی مناسب در اختیار بهره برداران قرار گیرد.

ده عنوان اپلیکیشن شیلاتی
 
36 عنوان رسانه ترویجی در سال 1397
 
شش عنوان فیلم ترویجی 
 
178 عنوان رسانه ترویجی شیلاتی در تالار ترویج در دسترس می باشد. 
 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code