به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه مشترک بررسی طرح های محوری ترویج موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حضور آقایان دکتر خاوازی معاون محترم ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مدیران و کارشناسان آن معاونت، دکتر عبدالحی معاون محترم توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران و مدیران و کارشناسان مربوطه، مهندس آخوندی مدیر کل صید سازمان شیلات ایران، دکتر پورکاظمی ریاست موسسه، دکتر حسین زاده صحافی معاون محترم ترویج و انتقال یافته ها موسسه و مدیران و روسای پژوهشکده ها و مراکز و مدیران هماهنگی ترویج کشاورزی استان های زیرمجموعه، در مورخ 28/5/96 در محل معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا دکترخاوازی ضمن خوش آمدگویی، سیاست ها و انتظارات معاونت ترویج از چگونگی اجرای فعالیت های ترویجی را تشریح نمودند. سپس دکتر امیری لاریجانی، آقای دکتر پور کاظمی، آقای دکتر حسین زاده صحافی، آقای دکتر عبدالحی و آقای مهندس آخوندی به ایراد سخنرانی در حوزه ترویج و انتقال یافته ها پرداختند.
جلسه با معرفی 30 طرح ترویجی و سایت های الگویی پیشنهادی که توسط روسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه موسسه، در 6 محور ماهیان سردآبی، میگو، ماهیان گرمابی، صید و صیادی و فرآوری آبزیان ارائه شد، ادامه یافت.
سپس دکتر خاوازی ضمن قدردانی از معاونت ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه بابت ایجاد هماهنگی در ارائه طرح ها، دو اولویت کاری معاونت ترویج سازمان را پشتیبانی سیاست های وزارتخانه و انتقال یافته های تحقیقاتی عنوان نموده و هماهنگی بین سه دستگاه را حائز اهمیت دانستند. ایشان نظر مساعد معاونت تحت امر خویش جهت حمایت بیشتر از فعالیت های ترویجی در حوزه شیلات و آبزیان را به متولیان دو دستگاه تحقیقات و اجرا اعلام نمودند. نامبرده همچنین نکاتی را در جهت اصلاح و کاربردی تر شدن طرح ها ارائه و خواستار تدوین دستورالعمل ها و طراحی روش کار نوین با حضور صاحب نظران همه بخش ها شدند.
در پایان نیز خاطرنشان کردند، هماهنگی و نهایی کردن عناوین و روش کار طرح ها با سازمان شیلات ایران و با مدیران استانی شیلات در اسرع وقت انجام شود تا در نهایت طرح های مصوب، در سریع ترین زمان ممکن با امضای دکتر صالحی، ریاست محترم سازمان شیلات ایران و جناب آقای دکتر زند ریاست محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code