به اعلام روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، این پژوهشکده موفق به اخذ مجوز مجله علمی ترویجی تحت عنوان" بوم شناسی منابع آبی" را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید. این مجله به صورت دو فصلنامه و به شکل الکترونیکی منتشر خواهد شد. اولین شماره این دو فصلنامه که در تابستان امسال منتشر خواهد گردید، شامل محورهایی همچون تنوع زیستی منابع آبی، ارزیابی خطر اکولوژیک، آلودگی و سم شناسی زیست محیطی، اثرات آبزی پروری بر زیست بومی منابه آبی، اثرات توسعه بر منابع آبی با تاکید بر اکوسیستم های حساس خواهد بود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code