رسانه های ترویجی / جلبک

معرفی ماکروجلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان  Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1398 

معرفی ماکروجلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen

معرفی ماکروجلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen
نویسنده: بایرام محمد قرنجیک ،نعیمه کسلخه، طاهر پورصوفی، عبدالله حق‌پناه         بازدید: 1209 مرتبه
آشنایی و راههای پیشگیری از امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در استخرهای پرورش میگوی گمیشان
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - یک شنبه سیزدهم بهمن 1398 

آشنایی و راههای پیشگیری از امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در استخرهای پرورش میگوی گمیشان

آشنایی و راههای پیشگیری از امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در استخرهای پرورش میگوی گمیشان
نویسنده: بایرام محمد قرنجیک،نعیمه کسلخه، عبدالله حق‌پناه، طاهر پور‌صوفی         بازدید: 1323 مرتبه
معرفی یک گونه از علف دریایی (Ruppia maritima) در سایت پرورش میگوی گمیشان(استان گلستان)
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - سه شنبه بیست و هفنم آذر 1397 

معرفی یک گونه از علف دریایی (Ruppia maritima) در سایت پرورش میگوی گمیشان(استان گلستان)

معرفی یک گونه از علف دریایی (Ruppia maritima) در سایت پرورش میگوی گمیشان(استان گلستان)
نویسنده: بایرام محمد قرنجیک         بازدید: 1261 مرتبه
اولین گزارش از ماکروجلبک دریایی سبز در آبهای ساحلی دریای خزر (استان گلستان)
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - سه شنبه بیست و هفنم آذر 1397 

اولین گزارش از ماکروجلبک دریایی سبز در آبهای ساحلی دریای خزر (استان گلستان)

اولین گزارش از ماکروجلبک دریایی سبز در آبهای ساحلی دریای خزر (استان گلستان)
نویسنده: بایرام محمد قرنجیک         بازدید: 1177 مرتبه
1