رسانه های ترویجی
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - سه شنبه بیست و هفنم آذر 1397 

اولین گزارش از ماکروجلبک دریایی سبز در آبهای ساحلی دریای خزر (استان گلستان)

اولین گزارش از ماکروجلبک دریایی سبز در آبهای ساحلی دریای خزر (استان گلستان)
نویسنده: بایرام محمد قرنجیک         بازدید: 489 مرتبه
گونهCladophoropsis membranacea در آبهای ساحلی دریای خزر و سایت مزارع پرورش میگوی واقع در استان گلستان در تابستان سال 1395 مشاهده و نمونه برداری گردید. محدوده رویشی آن وسیع بوده و در تمام آبهای شور و لب شور دریاها و اقیانوسهای نواحی گرمسيری و نیمه گرمسیری دنیاگسترش دارد. در ایران نیز در سواحل دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، خلیج‌ها، خورها و همچنین کانالهای ورودی و خروجی مزارع پرورش میگوی کشور رویش داشته و در نیمه اول سال از تراکم بالایی برخوردار می باشد. از نظر علم طبقه بندی، در سلسله Plantae ، شاخه Chlorophyta ، رده Chlorophyceae ، راسته Cladophorales ، خانواده Cladophoraceae قرار دارد. گرچه اهمیت اقتصادی چندانی نداشته ولی در برخی از کشورها به عنوان کود آلی از آن استفاده می‌گردد. در اینجا نیز به عنوان یک گونه آبزی که هیچگونه گزارشی از این گونه در مناطق ساحلی شمال کشور نگردیده و علاوه بر آن ممکن است با بی توجهی مزرعه‌داران، به داخل استخرهای مزارع پرورش میگو گسترش یافته و ایجاد مزاحمتهای فراوانی نماید، سعی به شناسایی و معرفی این گونه شده است.