ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته) / فهرست مطالب

صید مرحله ای ماهی قزل آلای رنگین کمان از قفس مزرعه الگویی  مهران گستر دریای کاسپین سایت توسکاتوک نوشهر
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت  1397 

صید مرحله ای ماهی قزل آلای رنگین کمان از قفس مزرعه الگویی مهران گستر دریای کاسپین سایت توسکاتوک نوشهر

صید مرحله ای ماهی قزل آلای رنگین کمان از قفس مزرعه الگویی مهران گستر دریای کاسپین سایت توسکاتوک نوشهر
نویسنده:         بازدید: 506 مرتبه
بازدید گروهی  از اعضای  هیات علمی   رشته های مختلف سازمان تات ( سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی) از مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - شنبه هشتم اردیبهشت  1397 

بازدید گروهی از اعضای هیات علمی رشته های مختلف سازمان تات ( سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی) از مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس

بازدید گروهی از اعضای هیات علمی رشته های مختلف سازمان تات ( سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی) از مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 560 مرتبه
 تقدیم سپاس نامه به مدیریت محترم مزرعه مهران گستر دریای کاسپین( پرورش ماهی در قفس )
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه بیست و هفنم فروردین 1397 

تقدیم سپاس نامه به مدیریت محترم مزرعه مهران گستر دریای کاسپین( پرورش ماهی در قفس )

تقدیم سپاس نامه به مدیریت محترم مزرعه مهران گستر دریای کاسپین( پرورش ماهی در قفس )
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 504 مرتبه
رونمایی  بنر  مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس در شرکت مهران گستر دریای کاسپین (نوشهر - استان مازندران)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه بیست و دوم فروردین 1397 

رونمایی بنر مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس در شرکت مهران گستر دریای کاسپین (نوشهر - استان مازندران)

رونمایی بنر مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس در شرکت مهران گستر دریای کاسپین (نوشهر - استان مازندران)
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 659 مرتبه
رونمایی بنر  مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس در شرکت سمام گستر شمال (عباس آباد - استان مازندران)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه بیست و دوم فروردین 1397 

رونمایی بنر مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس در شرکت سمام گستر شمال (عباس آباد - استان مازندران)

رونمایی بنر مزرعه الگویی طرح ترویج پرورش ماهی در قفس در شرکت سمام گستر شمال (عباس آباد - استان مازندران)
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 840 مرتبه
مقایسه شرایط موجود و ضریب تاثیر طرح
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه شانزدهم اسفند 1396 

مقایسه شرایط موجود و ضریب تاثیر طرح

مقایسه شرایط موجود و ضریب تاثیر طرح
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 408 مرتبه
وضعیت  ذخیره سازی ماهی در قفس و برداشت محصول در شرایط موجود (بجز مزارع تحت پوشش طرح) و سنوات گذشته
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه شانزدهم اسفند 1396 

وضعیت ذخیره سازی ماهی در قفس و برداشت محصول در شرایط موجود (بجز مزارع تحت پوشش طرح) و سنوات گذشته

وضعیت ذخیره سازی ماهی در قفس و برداشت محصول در شرایط موجود (بجز مزارع تحت پوشش طرح) و سنوات گذشته
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 374 مرتبه
123