به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، جلسه کمیته رهاسازی بچه ماهی سفید به دریای خزر در سالن جلسات اداره کل شیلات استان مازندران تشکیل شد.
مدیر کل شیلات استان مازندران گفت: با همت مرکز تکثیر شهید رجایی از ۶ رودخانه استان مولدین صید شد و ۱/۹ تن تخم در سال ۱۴۰۳ تفریخ و تبدیل به لارو شده و به استخرهای خاکی مرکز معرفی شدند و پیش بینی می شود بالغ بر ۹۰ میلیون قطعه بچه ماهی بیش از یک گرمی تولید شود که از ۲۰ خرداد در رودخانه های استان رهاسازی خواهند شد.
بخش خصوصی مسئولیت انتقال بچه ماهیان را به رودخانه های استان تقبل کرد و وظایف مدعوین در این عملیات مشخص شد.
مدیر کل شیلات استان همچنین از پروژه انتقال مستقیم بچه ماهیان به دریا با همکاری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تشکر کرد و ضمن بیان نتایج مثبت، ادامه رهاسازی مستقیم بچه ماهیان را به دریای خزر در منطقه میانکاله با افزایش رهاسازی توصیه کرد.
در این جلسه قاسم کریم زاده، مدیرکل شیلات مازندران و نمایندگانی از پژوهشکده، حراست دریا، مجتمع تکثیر ماهی شهید رجایی ساری، مدیرعامل تعاونی های صیادی و معاونین و مدیران اداره کل شیلات حضور داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code