به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، جلسه با اتحادیه میگو پروران در خرداد سال جاری در سالن جلسات مرکز برگزار شد.
ابتدا مرتضی حسینی، معاون مرکز در خصوص دیدگاه های تحقیقات در زمینه نوزادگاهی میگو و لزوم استفاده از سیستم های پرورش با بازدهی بالا توضیحاتی ارائه داد.
در سیستم های پرورش میگو با استفاده از تکنولوژی پیشرفته علاوه بر آنکه بیش از دو بار در سال تا بیش از پنج برابر محصول برداشت می گردد، تنها ده درصد فضای استخرهای خاکی مزارع را اشغال می نماید و آب پرورش  راحت تر تصفیه می گردد.
در این سیستم دو مرحله نوزادگاهی و ذخیره سازی اجرا می شود که به دلیل سازگاری بهتر نوزاد میگو با شرایط و تامین اکسیژن کافی و همچنین استفاده از مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی مانند: پروبیوتیک ها، امنیت زیستی تضمین شده و اکسیژن رسانی بهتر انجام می گردد. در نتیجه رشد میگو سرعت یافته و افزایش وزن بهتری خواهد داشت.
در ادامه نمایندگان اتحادیه بر علاقه مندی خود درخصوص اجرای تحقیقات راهبردی در این زمینه تاکید کردند و گزارشی از دوره تجربه نوزادگاهی میگو  در استان ارائه دادند.
این جلسه با بحث و تبادل نظر در خصوص نتایج پروژه های اجرا شده و تبین نقشه راه برای مطالعات آتی به پایان رسید.
گفتنی است در این جلسه پاسندی، وشتانی و سبزه از اتحادیه میگو پروران استان حضور داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code