شنبه دوازدهم خرداد 1403 

اثرات زیستی و اقتصادی فناوری ناپلی گارد در تکثیر آبزیان

انتقال یافته تحقیقاتی بررسی اثرات زیستی و اقتصادی فناوری ناپلی گارد در تکثیر آبزیان توسط مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با مشارکت شرکت فناور رهپویان سپهر انجام گرفت.
اخبار مهم سایت | بازدید: 135 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط‌عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور_ ارومیه، در راستای انتقال دانش فنی و باهدف انتقال دستاوردهای تحقیقاتی مرکز با عنوان "بررسی اثرات زیستی و اقتصادی فناوری ناپلی گارد در تکثیر آبزیان" به‌صورت حضوری و مجازی در محل شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه برگزار شد.
در این رویداد نتایج تأثیر استفاده از ناپلی آرتمیا در لارو آبزیان با تأکید بر ماهیان زینتی، روش‌های استفاده از ناپلی آرتمیا و فرآوری آن، روش‌های کاربردی استفاده از ناپلی گارد توسط نکوئی فرد، رئیس و عضو هیئت‌علمی مرکز، ارزش غذایی ناپلی آرتمیا توسط صید گر، عضو هیئت‌علمی مرکز و محاسبه نیاز روزانه لارو ماهی به ناپلی گارد توسط عباسپور پژوهشگر این مرکز برای کارشناسان معین و بهره برداران عرصه صنعت آبزی پروری، مدیران مزارع پیشرو سردآبی و کارشناسان شیلات انتقال یافت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code