به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور_ چابهار، دوره آموزشی و ترویجی رشته قلاب طویل (لانگ لاین) توسط سید احمد رضا هاشمی عضو هیأت علمی مرکز در اسکله های صیادی کنارک، پزم، چابهار و رمین با همکاری معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان و ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چابهار و طی چها روز در اردیبهشت ماه برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره های آموزشی، آشنایی صیادان با نحوه کار این ابزار صیادی و روش های پیشرفته آن، جایگاه صید رشته قلاب طویل (لانگ لاین) در ایران، اقیانوس هند و جهان، ارزش افزوده تون ماهیان و اهمیت صید در فرآوری و تولید محصولات مختلف آبزی است.
روش صید رشته قلاب طویل (لانگ لاین) از دیگر ابزار صیادی تون ماهیان (نیز سایر آبزیان هدف دیگر) بوده و حدود 10 درصد صید جهانی تون ماهیان را تشکیل داده و بعضی از آن‌ها به طول چند ده مایل دریایی با چند هزار قلاب می‌باشند. صید با تور گوشگیر حدود 4 درصد صید جهانی تون ماهیان را تشکیل داده و حدود 20 درصد صید ماهی گیدر و بیش از 20 درصد هوور مسقطی در اقیانوس هند از تور گوشگیر استفاده می‌شود.
در کشور ایران بیش از 90 درصد صید تون ماهیان با تور گوشگیر انجام شده که به دلیل صید ضمنی و صید دور ریز بالا، بایستی از سایر روش‌های جایگزین مثل: رشته قلاب طویل که دارای صید ضمنی و صید دور ریز کمتر می‌باشد، سود برد.
جهت صید تون ماهیان در آب های جنوب کشور بیش از میانگین جهانی از تور گوشگیر و کمتر از میانگین جهانی از لانگ لاین استفاده می شود. استان سیستان و بلوچستان، بیشترین میزان صید سطح زیان درشت و تون ماهیان آب های جنوب کشور را به خود اختصاص داده و برآورد می شود و بندر کنارک مهمترین بندر تخلیه صید تون ماهیان در استان و ایران می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code