به گزارش روابط‌ عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور_ ارومیه، دانشجویان رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ازدستاوردهای، استخرهای تکثیر و پرورش، امکانات و تجهیزات مرکز بازدید کردند.
این بازدید با هدف ارتقای سطح علمی در زمینه تکثیر و پرورش آرتمیا، آشنایی با ظرفیت ها و دستاوردهای علمی مرکز انجام گرفت.
در این بازدید دانشجویان با بهره گیری از توضیح کارشناس تکثیر و پرورش، با فرایند تکثیر و پرورش متراکم آرتمیا اورمیانا در استخرهای پرورشی ژئوممبران آشنا شدند.
در پایان، بازدید کنندگان با چرخه زندگی آرتمیا، سیستم هچری سیست آرتمیا، اداوات و تجهیزات لازم برای صید و فرآوری آرتمیا آگاهی های لازم را کسب کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code