به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور_یزد، ویسی از بخش آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران به همراه صادقی با فعالیت های تحقیقاتی-کاربردی مرکز آشنا شدند.
همچنین، در خصوص چالش ها و پتانسیل های توسعه صنعت تیلاپیا کشور تبادل نظر صورت گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code