به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، به منظور جمع‌بندی و برآورد صید کل ماهیان استخوانی استان در سال 1402، جلسه کمیته علمی آمار صید با حضور کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده در اداره کل شیلات استان مازندران برگزار شد.
در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر میزان صید کیلکا ماهیان با توجه به خطای احتمالی ناظرین در ثبت آمار صید (حدود 5 درصد) برابر 17270 تن برآورد شد.
شایان ذکر است؛ برای برآورد میزان صید ماهیان استخوانی علاوه بر خطای ناظرین، صید خارج از کنترل و صید ماهیان مولد نیز برآورد شد؛ در مجموع کل صید سالانه از ذخایر ماهیان استخوانی در استان مازندران حدود 7297 تن برآورد شده است.
همچنین، در برآورد مقدار صید غیرمجاز، ماهیان عرضه شده در بازارهای اصلی ماهی در سطح استان مد نظر قرار گرفت که در این بررسی شواهدی مبنی بر انتقال ماهیان استخوانی حاصل از صید غیرمجاز در استان‌های همجوار و به‌ویژه استان گلستان در بازارهای عمده فروش ماهی استان مشاهده شد.
کفتنی است؛ در سال‌های آتی لازم است محل صید این ماهیان نیز مورد توجه قرار گیرد تا برآوردهای انجام شده دارای کمترین خطا باشند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code