به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، سید احمد رضا هاشمی (عضو هیأت علمی مرکز) در کارگاه آموزشی و نشست منطقه ای فائو برای بررسی وضعیت ذخایر آبزیان منطقه 51 در شهر کوچی-هندوستان شرکت کرد.
منطقه فائو 51 به نواحی اقیانوس هند غربی اشاره دارد و در این منطقه، حدود 6 میلیون شاغل، بخش صیادی بوده و بیش از 5/5 میلیون تن صید (حدود 37 درصد صید بی رویه) گزارش شده است.
همچنین، سازمان غذا و کشاورزی  (FAO)آژانس متولی شاخص 14.4.1 باهدف توسعه پایدار (SDG) است که نسبت ذخایر ماهی را در سطوح بیولوژیکی پایدار ردیابی می کند و  شاخص هدف SDG 14.4.1 بیان می‌کند تا سال 2020، کشورها باید به طور مؤثر شیوه‌های ماهیگیری را برای دستیابی به ذخایر ماهی پایدار تنظیم کنند.
شایان ذکر است؛ هدف نهایی بازگرداندن ذخایر ماهی به سطوحی است که بتواند حداکثر عملکرد پایدار (MSY)را بر اساس خصوصیات بیولوژیکی آنها تولید کند.
خلاصه ای از خروجی این نشست به شرح ذیل می باشد:
-توسعه روش‌هایی برای گزارش‌دهی کشورها در مورد پایداری ذخایر ماهی: فائو رویکردی پرسش‌ نامه‌ای برای کشورها ایجاد کرده است تا وضعیت ذخایر ماهی خود را گزارش کنند.
-ارائه آموزش و منابع: فائو دوره ها و کارگاه های آموزشی آنلاین را برای کمک به کشورها برای درک و اجرای فرآیند گزارش دهی شاخص SDG 14.4.1 ارائه می دهد.
-جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها: فائو با سازمان های شیلات منطقه ای برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به ذخایر ماهی از کشورهای عضو همکاری می پذیرد.
-گفتنی است، در این نشست بیش از 15 کشور منطقه مشارکت داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code