دوشنبه ششم تیر 1401 

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان

سخنرانی علمی با عنوان "بررسی رژیم غذایی بچه ماهیان کفال طلایی و پوزه باریک در سواحل استان گیلان" توسط دکتر کیوان عباسی رنجبر، عضو هیات علمی پژوهشکده برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 656 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، سخنرانی علمی با عنوان "بررسی رژیم غذایی بچه ماهیان کفال طلایی و پوزه باریک در سواحل استان گیلان" توسط دکتر کیوان عباسی رنجبر، عضو هیات علمی پژوهشکده در سالن کنفرانس برگزار گردید.  در اين سخنرانی به اهمیت بررسی رژیم غذایی این دو بچه ماهی اقتصادی در سواحل استان گیلان پرداخته شد و شاخص های مهم غذایی همچون شدت تغذیه، ترکیب غذایی، درصد حضور و فراوانی طعمه ها در این دو گونه طی بررسی فصول 1400 مقایسه شد. طول نسبی لوله گوارش در بچه ماهیان انگشت قد کفال طلایی و پوزه باریک نشانگر همه چیزخواری، همچنین شاخص تهی بودن لوله گوارش نشانگر دفعات تغذیه مستمر و شدت تغذیه نیز خوب تعیین گردید. بررسی کنونی نشان داد که هر دو بچه ماهی از کفزیان، دتریت، جلبک و زئوپلانکتون تغذیه می نمایند (به ترتیب از 39 و 38 نوع طعمه) ولی تنوع گوشتخواری در بچه ماهیان کفال پوزه باریک کمی بیشتر بود. در بین کفزیان مصرفی در بچه ماهیان کفال طلایی غالبیت با گاماریده و شیرونومیده و در بچه ماهیان کفال پوزه باریک غالبیت با دوکفه ای ها و گاماریده بود، در بین جلبک های مصرفی، در گونه کفال طلایی غالبیت با جنس های ناویکولا و نیتزشیا و در بچه ماهیان کفال پوزه باریک غالبیت با اسیلاتوریا، ناویکولا و سیکلوتلا بود اما غالبیت شاخه های فیتوپلانکتونی، کاملا مشابه یکدیگر بود. بررسی غالبیت زئوپلانکتون ها نیز در لوله گوارش بچه ماهیان این دو گونه نشان داد که ناپلی پاورپایان در هر دو کاملا غالب و تقریبا مشابه هم هستند. در نهایت با این بررسی می توان گفت که بچه ماهیان این دو گونه همه چیزخوار بوده و دارای طیف غذایی خوبی بودند، همچنین از نظر کمیت و کیفیت غذایی در سواحل استان گیلان مشکلی نداشته و بنابراین، دلایل کاهش صید آنها می تواند به موارد دیگری همچون صید بیش از حد، کاهش زاد و ولد، مهاجرت به مناطق دیگر دریا، تلفات طبیعی و یا عدم ثبت کامل و درست آمارهای صید آنها مربوط باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code