به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، به منظور برنامه ریزی و هماهنگی حضور کاروان ترویجی در گیلان مبنی بر حضور پژوهشگران در عرصه های تولیدی جهت ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی، روز دوشنبه 16 خرداد 1401 نشست اعضای شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان گیلان با حضور دکتر جواد زاده، معاون توسعه بازرگانی و صنایع، مهندس منشی زاده، معاون هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، مدیران و معاونین پژوهشی مراکز و مؤسسات تحقیقات کشاورزی استان گیلان در انستیتو برگزار شد. در این جلسه ابتدا هر یک از اعضای شورا گزارشی از اقدامات پژوهشی و فعالیت های انجام شده در مراکز ذیربط  ارائه کردند. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه حضور کاروان ترویجی در استان جهت همراهی با تولیدکنندگان و  بررسی چالش ها و مسائل مطروحه از سوی فعالین بخش کشاورزی، پیشنهاد گردید با توجه به تعدد مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و تنوع محصولات کشاورزی در گیلان کاروان مذکور، مدت زمان بیشتری را به بازدید از استان اختصاص دهد. همچنین بر اساس رای گیری به عمل آمده دکتر محمدرضا عباسی مژدهی، رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان به اتفاق آراء به مدت دو سال به عنوان دبیر شورای تات استان برگزیده شد. در بخش پایانی این نشست، دکتر محسنی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های انستیتو چالش های تخصصی آموزشی و اجرایی احصاء شده از مزارع آبزی پروری ماهیان خاویاری به منظور ارتقای ضریب نفوذ دانش و فن آوری در تولید، همچنین عناوین طرح ها و خدمات فناورانه پیشنهادی انستیتو در راستای ارتقای مشارکت با بهره برداران و شرکت های دانش بنیان در حوزه ماهیان خاویاری را برای اعضای تشریح نمود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code